• Aktualności

      • I LO w Brodnicy na tle rankingu szkół

      • Dzięki współpracy miesięcznika Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita, każdego roku ukazuje się ogólnopolski ranking szkół.

       Ranking ten pozycjonuje szkoły w całym kraju, stosując ściśle okreslone kryteria. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

       Miło nam poinformować, że I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy po raz kolejny potwierdziło swoją formę, zdobywając w tegorocznym rankingu znak jakości w postaci brązowej tarczy.

       Cieszy nas fakt, że mimo trwającej pandemii oraz zupełnie nowych warunków i możliwości zdobywania wiedzy, nasza szkoła podtrzymała znak jakości z ostatnich lat, a nasi uczniowie utrwalają jej dobrą pozycję.

      • Poloneza czas zacząć …? Przerwana wieloletnia tradycja I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy

      •             Za chwilę sto dni przed egzaminem maturalnym. Zwykliśmy celebrować ten moment wspólnie – uczniowie klas trzecich, ich rodzice i grono pedagogiczne I LO. Tradycją stały się pierwsze takty poloneza otwierające bal – korowód młodych ludzi z dyrektorem na czele. Następnie polonez „pokazowy”, konkursy, wybór króla i królowej balu. To zawsze był szczególny moment w życiu każdego maturzysty. Koronawirus nie tylko zmienił zasady pracy szkoły, ale pokrzyżował także plany tegorocznych maturzystów, które nieodmiennie od dziesięcioleci związane były właśnie ze studniówką. Wielki bal, symbolicznie rozpoczynający odliczanie 100 dni do matury, pozostanie w sferze marzeń i niezrealizowanych projektów.

                       W pamięci pokoleń absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego studniówki pozostały wydarzeniami szczególnymi, wyczekiwanymi i swoiście celebrowanymi, choć ich sceneria zmieniała się w istotny sposób. W ciągu wielu lat zabawy odbywały się wyłącznie w szkole. Poczęstunek klasy organizowały w swoich izbach lekcyjnych, a parkiet znajdował się w auli szkolnej, która niegdyś ulokowana była na II piętrze budynku. To tam tańczono poloneza i bawiono się do białego rana. W ciągu wielu lat zmieniło się miejsce studniówki, która później odbywała się w świetlicy zakładu POLMO, a następnie powróciła w mury I LO, do nowej auli szkolnej. Większość akcentów studniówek nie uległo zmianie w ciągu wszystkich lat. Nikt nie wyobraża sobie przecież, aby zabrakło poloneza, klasowych zdjęć z dyrektorem i gronem pedagogicznym. Z pewnością jednak nie znalazłyby uznania, szczególnie u obecnych maturzystek, obowiązujące wówczas rygory „studniówkowej mody”, która wymagała obowiązkowej białej bluzki i granatowej spódnicy.

                       W latach dziewięćdziesiątych w organizacji studniówek nastąpiła wielka zmiana. Zabawy opuściły mury szkoły i organizowane były w lokalach, najdłużej w restauracji „U Bosmana”. Sceneria stawała się coraz bardziej różnorodna, podobnie jak stroje, które przeszły prawdziwą metamorfozę i przekształciły w wieczorowe kreacje.

                       Obecna sytuacja jest drugim w powojennej historii I LO, od 1982 roku, niezwykłym wydarzeniem związanym z organizacją studniówki. Wówczas na przeszkodzie stanęły rygory stanu wojennego. Ówcześni maturzyści wspominają, że jednak nawet w tamtej sytuacji starali się pozostać wierni tradycji. Studniówki organizowane były przez poszczególne klasy bez zaproszonych gości, a spotkania odbywały się np. w internacie i harcówce. Kończyły się oczywiście wcześnie, przed 22.00, gdyż na dłużej nie pozwalała „godzina milicyjna”. Młodzież  spotykała się jednak później w prywatnych mieszkaniach, kontynuując zabawę. Mimo trudności, spotkania te miały jednak swój urok, co podkreślają wszyscy ich uczestnicy.

                       Niezwykła atmosfera, wspaniałe kreacje, perfekcyjnie wykonany polonez, zabawa do rana… To wszystko jeszcze niedawno wydawało się oczywistymi i nienaruszalnymi elementami jednego z głównych wydarzeń szkolnego kalendarza - studniówki. Rzeczywistość dokonała brutalnej weryfikacji tych planów. Pandemia uczy pokory, umiejętności doceniania nawet najmniejszych, naturalnych do tej pory, rzeczy. Pozostaje jednak egzamin maturalny, który odbędzie się na pewno. To o nim trzeba teraz myśleć i przygotowywać się do niego, mimo trudnych warunków, bo to on będzie decydował o dalszych losach młodzieży. Najpiękniejszy nawet bal pozostaje przecież jedynie dekoracją życia – najbardziej wymagającego egzaminatora, któremu nieustannie udowadniać trzeba swoją wartość, wiedzę i umiejętności. Studniówki pozostają po latach jedynie wspomnieniem utrwalonym na starej fotografii.

                        Pamiętajcie o tym, Drodzy Maturzyści rocznika 2021, a potwierdzeniem tej prawdy niechaj staną się słowa wybitnego aktora, A. Hopkinsa:„ Dziś jest tym jutrem, o które walczyliście wczoraj”.

       Patrz album

       opracowali: Beata Nijakowska i Paweł Roszak

      • „Korzeń nauki jest gorzki, ale owoc słodki” - Arystoteles

      • O słuszności tego powiedzenia przekonali się nasi tegoroczni stypendyści. Na rok szkolny 2020/2021 Prezes Rady Ministrów przyznał 7092 stypendia. W tak licznym gronie są również nasi uczniowie: Agata Lewandowska ucz. kl. II pa i Hubert Sikorski ucz. III b, którzy uzyskali w roku szkolnym 2019/2020 najwyższe średnie w szkole.

       Kolejną osobą, której osiągnięcia dydaktyczne zostały docenione jest Amelia Kryczka ucz. kl. III b. Otrzymała ona stypendium Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

       Dwóch uczniów: Filip Sękowski kl. I d i Maciej Szczechowicz kl. II gd uzyskało stypendium w ramach projektu „Humaniści na start” skierowanego do uzdolnionych uczniów w zakresie nauk humanistycznych z sukcesami w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.

       Stypendystom gratulujemy, życzymy satysfakcji płynącej ze zdobywanej wiedzy oraz dalszych sukcesów.

        

       Opracowała: Justyna Pniewska

      • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

      • Uprzejmie informuję, iż Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brodnicy w okresie ferii zimowych jest otwarta w standardowym czasie. W razie pilnej konieczności konsultacji psychologicznej na formularzu zgłoszenia należy dopisać "PILNE" .

       Możliwość spotkania w Poradni z terapeutą w sytuacji kryzysowej. W celu ustalenia terminu wizyty należy zgłosić się do rejestracji lub zadzwonić na numer telefonu 56 49 49 591.

       Dodatkowo uruchamiamy w godzinach pracy Poradni infolinię pod numerem telefonu 56 49 44 591 dla wszystkich wymagających wsparcia i pomocy oraz stałe dyżury telefoniczne w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem telefonu 56 49 44 591.

       Jednocześnie przypominam, że całodobowo można się kontaktować z Poradnią na indywidualne adresy e - mailowe pracowników poradni. W razie potrzeby pracownicy poradni mogą również zaoferować pomoc również on - line. 

       Ponadto cały czas funkcjonuje ogólnopolska bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii powstała też poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”, która rozpoczęła swoją działalność 01. 01. 2021 r.

      • Żegnamy znamienitego Absolwenta i wielkiego Przyjaciela I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy

      •     Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci jednego z najbardziej zasłużonych współczesnych Filomatów – Księdza Prałata Bolesława Lichnerowicza. Dla społeczności I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy jest to strata nieodwracalna, kończąca epokę niezwykłej przyjaźni  Absolwenta ze szkołą.

              Na jednej ze stron 148-letniej Księgi Uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, pod numerem 4304 znajduje się zapis: „Bolesław Lichnerowicz, syn Bronisława i Ludwiki, ur. 25.07.34 r. został przyjęty do kl. VIII a  1.09.1949 r., zdał egzamin dojrzałości w roku 1953”. To najstarszy z udokumentowanych śladów związku Księdza Bolesława Lichnerowicza z naszym liceum.

              W późniejszych latach, bez względu na miejsce pracy duszpasterskiej, zawsze akcentował przynależność do grona naszej szkolnej społeczności. Ta szczególna więź nasiliła się wraz z objęciem przez Księdza Bolesława funkcji proboszcza parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy oraz dziekana dekanatu i rejonu brodnickiego. Ksiądz Prałat uczestniczył we wszystkich uroczystościach jubileuszowych i innych ważnych wydarzeniach szkoły. Szczególną wagę przywiązywał do największej tradycji I Liceum Ogólnokształcącego - Różyczkowania.

             Zachowamy w pamięci wszystkie spotkania, na których Ksiądz Prałat za każdym razem wyrażał publiczny szacunek wobec Alma Mater Brodnicensis, bo tak nazywał naszą szkołę, udzielał wskazówek i dzielił się radami, błogosławił kolejne roczniki absolwentów i dawał dowody przyjaźni wobec grona pedagogicznego.              Ksiądz Bolesław należał także do darczyńców szkoły, a w naszej izbie tradycji zachowane są liczne pamiątki, przez niego przekazane. Zawsze zatroskany o duchowość i współpracę kościoła z ukochaną przez niego brodnicką Alma Mater, zapraszał przedstawicieli szkoły do udziału w uroczystościach religijnych i państwowych, szczycił się obecnością w kościele Szkolnego Chóru Dziewczęcego - późniejszego chóru Canto Grazioso oraz Szkolnej Grupy Teatralnej, a uczniów, absolwentów szkoły i jej nauczycieli honorował prośbami o uświetnienie uroczystości patriotyczno-religijnych lub jego jubileuszy kapłańskich. Był zawsze głównym celebransem jubileuszowych mszy świętych w intencji szkoły. Jego kazania przepełnione były serdecznością i miłością wobec szkoły oraz  bardzo bogatymi wspomnieniami osobistymi. Nasz Drogi Przyjaciel współorganizował liczne pielgrzymki maturzystów, wielokrotnie w nich uczestnicząc i reprezentując szkołę jako jej duszpasterz, absolwent i przyjaciel. Był zawsze otwarty na rozmowę z każdym współczesnym Filomatą.

           Nie odmawiał żadnej okazji do czynienia dobra na rzecz lokalnej społeczności, włączając się w akcje charytatywne organizowane przez koła zainteresowań i grupy działające w szkole. Do końca uczył nas patriotyzmu, szacunku do małej Ojczyzny, do szkoły i do drugiego człowieka. Do końca interesował się ukochaną przez niego szkołą i cieszył się z jej licznych sukcesów.

              Śp. Ksiądz Prałat Bolesław Lichnerowicz na zawsze pozostanie symbolem brodnickiego Filomaty, bogatego w ideały,  szanującego tradycyjne wartości, przywiązanego do dziedzictwa. Pozostanie wzorem szczególnej symbiozy, jaka zawiązuje się między człowiekiem, a miejscem, które daje podstawy przyszłego życia,  w którym budzi się osobowość, cele i życiowe pomysły, umiejętność dobrego postrzegania świata. Taka była właśnie symbioza Księdza Prałata z I Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy

             Za te wszystkie gesty i przykład będziemy Księdzu wdzięczni po kres pamięci. Zawsze...

        

                                                                                                                                              Wiesław Łupina

                                                                                                                                                   Dyrektor

        

       Wspomnienie ks. prałata Bolesława Lichnerowicza na szkolnej fotografii..

      • Konkurs wiedzy o pokojowym wykorzystaniu energii jądrowej i promieniotwórczości – Nukleo

      • W Roku Fizyki  uczniowie I LO wzięli udział w pierwszej edycji wyjątkowego Konkursu wiedzy o pokojowym wykorzystaniu energii jądrowej i promieniotwórczości –Nukleo. Konkurs realizowany był wspólnie przez  Fundację FORUM ATOMOWE oraz  Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w partnerstwie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

       Pierwszy etap konkursu polegał na 15-pytaniowym quizie online, należało  wykonać poprawnie 2/3 zadań, by przejść do kolejnego etapu. Drugi etap polegał na rozwiązywaniu dwóch z 4 zadań obliczeniowych i jednego problemowego, opisowego. Materiał niezbędny do wykonania zadań obejmował wiedzę z zakresu ponadprogramowego dla uczniów szkół średnich. Do uzyskania były 32 punkty. Brano pod uwagę metodę pracy, poprawność opisów oraz uzyskany wynik końcowy. Z 300 uczestników tylko 22 osoby z największą ilością punktów przeszły do finału. Ostatni etap konkursu polegał na prezentacji online przed komisją konkursową  jednego z 4 dostępnych tematów. Każdy uczestnik miał wyznaczoną swoją godzinę i 20 minut na przedstawienie tematu oraz odpowiedź na ewentualne pytania. Komisja oceniała poprawność językową, wyczerpanie tematu oraz samą prezentację. Przygotowanie prezentacji i wystąpienia wymagało samodzielnego zagłębienia się w temat, ustalenia autentycznych i wiarygodnych źródeł.

       Do konkursu w śród 300 zgłoszeń z całej Polski przystąpiło dwóch uczniów z naszej szkoły, z drugiej klasy matematyczno-fizycznej Dominik Wiśniewski i Jakub Kwaśniewski. Obaj chłopcy dotarli do samego finału uzyskując bardzo wysokie wyniki i tym samym tytuł finalisty, dyplom, możliwość udziału w bezpłatnych zajęciach oferowanych przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz książkę pt: ,,Historia Fizyki" Wydawnictwa PWN.

       Serdeczne gratulacje dla Jakuba i Dominika, życzymy powodzenia w kolejnych konkursach oraz trzymamy kciuki za osiąganie wysokich wyników.

       Patrz album

       Opracowała: Monika Puc – nauczyciel fizyki

      • Konkurs Fizyczny „LWIĄTKO”

      • Jak co roku zainteresowani fizyką i poszerzaniem swojej wiedzy  uczniowie I LO brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „LWIĄTKO”.  Konkurs ten wzorowany jest na popularnym matematycznym Kangurze. Podobnie jak tam, w każdym z 30 zadań należy wybrać jedną z pięciu podsuniętych odpowiedzi. Jest na to 75 minut, zatem tempo pracy nieuchronnie prowadzi do przegrzania mózgowego procesora. Ale na tym między innymi ta zabawa polega. Od 2019 roku organizatorem Konkursu jest Fundacja Akademia Młodych Fizyków.

       W tym roku swoim wynikiem może pochwalić się Witor Murawski uczeń drugiej klasy matematyczno-fizycznej po szkole podstawowej.  Zdobył on ex  aequo z innymi uczestnikami konkursu trzecie miejsce uzyskując tytuł zapożyczony od cząstek elementarnych  „TAON”  

       Serdeczne gratulacje dla Wiktora, życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za osiąganie wysokich wyników w następnych konkursach.

       Opracowała: Monika Puc – nauczyciel fizyki

      • Dzielmy się tym, co najlepsze

      • W ten wyjątkowy przedświąteczny czas warto się na chwilę zatrzymać i zastanowić nad tym, co najważniejsze. Sprzyjać refleksji może przygotowany przez Iwonę Czupryńską-Kaliszewską oraz uczennice - Małgorzatę Kosakowską, Aleksandrę Liżeńską i Martę Irwan film, w którym życzenia składają przedstawiciele różnych instytucji, osoby o odmiennych poglądach, wyznające różne wartości. Tym, co je łączy, jest chęć zmiany świata na lepszy.    

       Inicjatywa nauczycielki i uczennic I Liceum Ogólnokształcącego ma na celu nie tylko przekazanie lokalnej społeczności życzeń świątecznych, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na niezwykłą, ponadczasową, budującą relacje między ludźmi wartość - szacunek. Należy się każdemu z nas, niezależnie od sposobu postrzegania świata, pochodzenia, czy życiowych celów.

       W te święta (i nie tylko) dzielmy się miłością, wsparciem i dobrem.

       Opracowała: Iwona Czupryńska-Kaliszewska

      • Konkurs Grupa Wyszehradzka rozstrzygnięty.

      • Nauczanie zdalne nie studzi ambicji naszych uczniów. Wczoraj, czyli 15 grudnia 2020 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu ogłosił wyniki konkursu " Grupa Wyszehradzka" . Uczeń klasy 2pe Marsel Nawacki został jej laureatem i zajął 1 miejsce. Celem konkursu było propagowanie wiedzy o V4 , uzmysłowienie problemów przed jakimi stoi polska polityka zagraniczna oraz upowszechnienie wiedzy o czynnikach integrujących w Europie Środkowej.

       Jest już tradycją, że RODM organizuje konkurs poświęcony ważnym aspektom związanym z polska polityka zaganiczna. Tym razem była to Grupa Wyszehradzka. Oprócz wiedzy merytorycznej przygotowując prezentacje Marsel musiał wykazać się kreatywnością, pomysłowością oraz inwencja twórcza. Opiekunem ucznia z klasy 2pe była p. Paulina Kalinowska Willmann. Praca naszego ucznia zostanie opublikowana na profilu Ośrodka znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej.

       Opracowanie Paulina Kalinowska Willmann

      • XVIII Szkolny Konkurs Adwentowy

      • Mimo panującej pandemii w naszej szkole odbył się XVIII Szkolny Konkurs Adwentowy. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest nauczycielka języka niemieckiego Danuta Przybylska. Tradycyjnie celem konkursu było własnoręczne przygotowanie dekoracji adwentowych typowych dla krajów niemieckiego obszaru językowego – wieńców i kalendarzy adwentowych. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie przystąpili do realizacji zadania, pokazując przy tym swój talent plastyczny oraz pomysłowość. Uczestnicy przesłali do Komisji Konkursowej zdjęcia z etapu roboczego oraz zdjęcia gotowych ozdób. Prace konkursowe pozostają w tym roku w domach autorów. Mamy nadzieję, że szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie płonące w kolejne niedziele adwentowe świece tworzą prawdziwie rodzinny przedświąteczny nastrój. Natomiast kalendarze adwentowe wypełnione niespodziankami przynoszą z pewnością dużo radości całej rodzinie.

       A oto wyniki Konkursu:

       W kategorii KALENDARZ ADWENTOWY zwyciężyła Emilia Witkowska z kl. II gA. II miejsce w tej kategorii zajęła Wiktoria Wrzosek z kl. II pB , natomiast III miejsce Karolina Marulska z kl. I e. W kategorii WIENIEC ADWENTOWY pierwsze miejsce  zajęła Anna Ulatowska z kl. II gD. Drugie i trzecie miejsce w tej samej kategorii zdobyły kolejno Lucyna Filipkowska z kl. II pD  i Oliwia Sarnowska z kl. Ib. Wyróżnienia przyznano  Paulinie Mrozowskiej z kl. II  gB za kalendarz adwentowy oraz  Łukaszowi  Węglerskiemu z kl. II pB za wykonanie  wieńca adwentowego.

       Dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców I LO zostaną wręczone dnia 14.12.2020 r.

       Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu i pomysłów i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

       Patrz album

       Tekst: Danuta Przybylska

      • Kobiety o kobietach

      • Dwa lata temu obchodziliśmy stulecie nadania Polkom praw wyborczych. Przebyły one długą i trudną drogę, ab robić to, co chcą i aby mogły być traktowane na równi z mężczyznami. W każdej dziedzinie życia kobiety musiały (i często nadal muszą ) udowadniać, że mogą być samodzielne i twórcze. Uczennice I LO – Karina Nałęcz i Natalia Kaliszewska postanowiły stworzyć stronę Minuta dla Kobiet, na której przedstawiać będą sylwetki niezwykłych, inspirujących, nietuzinkowych i niekoniecznie znanych przedstawicielek płci pięknej. Informacje zamieszczone o Wangari Meathai - działaczce społecznej, Kenijce, za sprawą której zasadzono 30 mln drzew, laureatce Pokojowej Nagrody Nobla, czy Herminie Cadolli, która uwolniła kobiety od gorsetów  to tylko początek. Karina i Natalia przedstawiają też sylwetki Wandy Rutkiewicz i Amelii Earhart, które za realizację marzeń zapłaciły najwyższą cenę. Jeśli interesują Was historie kobiet, wybrane przez młode kobiety, pisane z ich perspektywy, zachęcamy do odwiedzenia konta https://www.instagram.com/minutadlakobiet/ i poznawania kobiet o wielkim sercu i zapale! 

       Opracowała: Iwona Czupryńska-Kaliszewska

      • Turniej szachowy „Dla Niepodległej”

      • W dniu 11 listopada br. odbył się turniej szachowy „Dla Niepodległej”, zorganizowany przez klub szachowy ILO im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy. Klub ma swoją siedzibę na portalu chess.com i zrzesza 61  członków i sympatyków z całego kraju. Do turnieju przystąpiło 31 graczy, także z zagranicy.  Szachiści rywalizowali na dystansie 9 rund z czasem 3’+2’’ dla zawodnika. Zawody przebiegały w miłej atmosferze. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali nagrodzeni upominkami.

        

       Klasyfikacja generalna:

       1. Przemysław Szmidt - Bydgoszcz
       2. Piotr Madajczak - Wrocław
       3. Łukasz Magalski – Łaszewo – absolwent ILO

        

       W kategorii mieszkaniec powiatu brodnickiego:

       1. Anna Mackiewicz - Sumówko
       2. Marcin Kołodziejski - Brodnica
       3. Krzysztof Gdula - Brodnica

        

       W kategorii uczeń ILO Brodnica:

       1. Wiktor Murawski - 2pC
       2. Paweł Hejka - 2pB
       3. Mikołaj Kot - 2gC

        

       W kategorii nauczyciel ILO:

            1. Marzena Łupińska

        

       W kategorii szkoły podstawowe:

       1. Bartosz Dolecki - Zbiczno
       2. Dominik Rysiewski - SP2 Brodnica
       3. Emilia Tryjańska - Dąbrowa Górnicza
       4. Fabian Spionkowski – Świecie nad Wisłą

        

       Wszystkich miłośników królewskiej gry zapraszamy do  klubu szachowego ILO.

       Strona klubowa na chess.com:

       https://www.chess.com/club/ilo-im-filomatow-ziemi-michalowskiej-w-brodnicy

        

      • Zaśpiewajmy wspólnie hymn !

      • 11.11.2020 roku o godz. 12:00 społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy włącza się do akcji „Niepodległa do hymnu”.

      • TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA

      • W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych " Twoje dane - Twoja sprawa". Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

       Celem Programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

       Zapewne pamiętacie działania z powyższego zakresu skierowane do społeczności naszej szkoły w ubiegłym roku szkolnym. Wiedza  na temat skutecznej ochrony danych i bezpiecznego zachowania w obszarze edukacji cyfrowej jest ważna dla naszego bezpieczeństwa, dlatego wciąż istnieje potrzeba działań w tym zakresie. Będziemy więc nadal ją popularyzować.  Poniżej zamieszczamy wybrane informacje, będą one zamieszczane cyklicznie.   

      • Wystartowała 7 edycja turnieju pomiędzy szkołami z różnych krajów. Uczestniczą szkoły z Grecji, Hiszpanii, Meksyku oraz Polski

      • W października bieżącego roku drużyna I LO im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy wystartowała w towarzyskim turnieju szachowym pomiędzy szkołami. Zawody będą rozgrywane za pomocą serwera do gry w szachy i będą trwały przez cały rok szkolny do czerwca 2021. Drużyna składa się z trzech zawodników wraz z opiekunem. Zawody będą doskonałym sprawdzianem umiejętności pozyskanych na zajęciach szachowych w ramach szkolnego koła szachowego. W trakcie trwania turnieju zawodnicy będą mogli się komunikować jedynie w języku angielskim, co stanowi kolejny atut tego turnieju, jakim jest doskonalenie umiejętności językowych. Zawodnicy szkolnego koła szachowego są wielokrotnymi złotymi medalistami mistrzostw powiatu. Indywidualnie również startują z powodzeniem w turniejach regionalnych. Drużyna I LO, jako jedyna szkoła powiatu oraz województwa, będzie ambasadorem Brodnicy w tych rozgrywkach. W poprzedniej edycji drużyna naszej szkoły zdobyła brązowy medal.

       Drużyna ILO występuje w składzie: Kacper Komorowski, Mikołaj Kot, Wiktor Murawski. Opiekunem oraz członkiem drużyny jest Marcin Kołodziejski

       Rozgrywki można śledzić pod linkiem: https://www.iccf.com/event?id=86962

      • Uwaga !

      • W związku z nowymi regulacjami Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. informujemy, że od dnia 26.10.2020 r. wszystkie zajęcia w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy odbywać się będą tylko w formie zdalnej.

      • Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Bydgoszczy

      • Dnia 15. 10. 2020r. odbyła się licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Bydgoszczy. Mimo sytuacji pandemicznej z zachowaniem wszelkiej ostrożności, naszą szkołę dzielnie reprezentowały dziewczęta:

       • Grajewska Maja
       • Kaźmierczyk Sylwia
       • Laskowska Daria
       • Michalska Amelia
       • Narodzonek Wiktoria
       • Wieczorkowska Oliwia

       W końcowej klasyfikacji drużyna zajęła V miejsce.

       Gratulujemy:)

       Patrz album