• Aktualności

      • Europejski Dzień Języków

      •           W dniu 1 października 2018r. w I Liceum Ogólnokształcącym odbyły się rozgrywki językowe organizowane w ramach Europejskiego Dnia Języków. Celem tej cyklicznej imprezy jest propagowanie nauki języków obcych, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz uświadamianie, że nauka języków jest nie tylko pożyteczna, ale także może być przyjemna i wesoła. Uczestnicy rozgrywek kształtują również postawę tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.

                 W imprezie wzięli udział uczniowie I LO, którzy przygotowali, przeprowadzili i ocenili zadania dla swoich młodszych kolegów z klas ósmych brodnickich szkół podstawowych. Uczestnicy skupieni w trzyosobowych zespołach zmagali się z zadaniami z języka angielskiego i niemieckiego. Zorganizowane zostały też konkursy towarzyszące, które miały formę zabawy o charakterze integracyjnym. Nagrody dla najlepszych oraz upominki dla organizatorów ufundował Instytut Goethego w Warszawie.

                 Uczniom klas ósmych oraz ich opiekunom bardzo dziękujemy za udział w naszych rozgrywkach.

       Opracowała: Marta Jamroży

                 Patrz album

      • Maturzyści na Jasnej Górze

      •           Tradycyjnie już uczniowie klas trzecich I LO wzięli udział w Pielgrzymce Maturzystów Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę, która odbyła się 28 września. Młodzi modlili się o pomyślne zdanie egzaminów maturalnych i właściwy wybór drogi życiowej.

                 Mszy świętej w intencji maturzystów przewodniczył ks. biskup Wiesław Śmigiel, który zwracając się do młodzieży powiedział, że są teraźniejszością i przyszłością Kościoła. W modlitwie wiernych naszą szkołę reprezentowało troje uczniów.

                 Uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich i Apelu Jasnogórskim. Zainteresowani uczestniczyli też w konferencji diecezjalnego duszpasterza młodzieży ks. Dawida Wasielewskiego pt. "O spotkaniu, które wychodzi w praniu".

       Opracowała: Lucyna Domeracka

                 Patrz album

      • W świecie ciekawostek fizycznych

      •           Dnia 27 września uczniowie klas II c i II d I Liceum Ogólnokształcącego, realizujący rozszerzony program nauczania fizyki uczestniczyli w pokazach organizowanych przez Wydział Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu. Pokazy miały za zadanie w bardzo prosty i praktyczny sposób odpowiedzieć na pytanie, czym jest fizyka i jaką rolę pełni w życiu człowieka. Przeprowadzone doświadczenia związane były z mechaniką, termodynamiką i grawitacją oraz ich praktycznym znaczeniem dla naszej codzienności.

                 Jednym z punktów wycieczki był również pobyt w Cinema City, w trakcie którego uczniowie obejrzeli film pt. „Dywizjon 303”, prezentujący bohaterstwo polskich lotników, walczących w bitwie o Anglię.

                 Organizatorami wyjazdu byli nauczyciele fizyki i j. polskiego, Monika Puc i Paweł Roszak.

       Opracował: Paweł Roszak

      • XX rocznica powstania Powiatu Brodnickiego

      •           Dnia 22 września 2018 roku, w I LO w Brodnicy odbyły się główne uroczystości związane z obchodami dwudziestej rocznicy powstania Powiatu Brodnickiego. Jubileusz zainaugurowano uroczystą sesją Rady Powiatu, podczas której przyjęto uchwałę w sprawie upamiętnienia 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz uczczenia jubileuszu 20 – lecia powstania Powiatu Brodnickiego. Podczas sesji nagrodzono obecnych i dawnych włodarzy, a także pracowników Starostwa Powiatowego i wielu dobrodziejów i sympatyków powiatu. Po części oficjalnej, przed halą I LO w Brodnicy posadzono pamiątkowy dąb. Trzecia część uroczystości odbyła sie w szkolnej hali sportowej, gdzie zaprezentowano okolicznościowy film, przygotowany przez Starostwo Powiatowe, a na scenie zaprezentowała się Szkolna Grupa Teatralna I LO w jubileuszowym koncercie pod tytułem: "Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, czyli jubileusz Powiatu w rytmie twista" oraz lokalne zespoły ludowe. Spotkanie w hali sportowej było także okazją do zaprezentowania dorobku szkół, podlegających Starostwu Powiatowemu, a także posmakowania domowych przysmaków, przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z kilkunastu miejscowości powiatu.

       Opracował: Wojciech Zembrzycki

                 Patrz album

      • Rajd rowerowy

      •           Dnia 21 września w pięknym letnim słońcu odbyła się integracyjna wycieczka rowerowa dla klas pierwszych. Trasa 20 kilometrowej wyprawy przebiegała wzdłuż jeziora Niskie Brodno, Anielewo, Zbiczno , Wysokie Brodno, Żmijewo, Brodnica.

                 Nad jeziorem Niskie Brodno odbył się piknik z kiełbaskami. Jak widać na załączonym zdjęciu humory dopisywały.

       Opracował: Andrzej Sobiechowski

                 Patrz album

      • Czytamy „Przedwiośnie”…

      •           Dnia 12 września 2018r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy po raz siódmy przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tegorocznej edycji, związanej ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości, nie zabrakło uczniów z naszego liceum - Klaudii Zglińskiej z  kl. 2e oraz Tomka Dziaka z kl. 3d, którzy profesjonalnie wcielili się w bohaterów „Przedwiośnia” S. Żeromskiego.

       Opracowała: Hanna Wódka

                 Patrz album

      • Polska Wschodnia 2018

      •           W dniach 2 – 6 września 2018, młodzież I LO w Brodnicy uczestniczyła w geograficznych ćwiczeniach terenowych, w obszarze Polski Wschodniej. Był to już kolejny projekt ćwiczeń realizowanych w terenie z inicjatywy nauczyciela geografii – Wojciecha Zembrzyckiego. Wcześniejsze projekty odbywały się także w obszarze Polski Północnej i Polski Środkowej. Tegoroczna edycja ćwiczeń objęła fragmenty województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Każdy z pięciu dni ćwiczeń miał swój przewodni temat. Młodzież uczestniczyła więc w zajęciach obejmujących tematykę: Żydów polskich, rękodzieła ludowego, Tatarów, kultury prawosławnej czy kurpiowskiej. Podczas ćwiczeń uczestnicy sami prezentowali wcześniej przygotowaną wiedzę, dzielili sie ze swoimi kolegami różnymi pomocami i materiałami, opowiadali o napotykanych atrakcjach i dyskutowali na tematy obejmujące program ćwiczeń. Nie zabrakło także zajęć praktycznych z garncarstwa, tkactwa, wyrobu drewnianych łyżek czy kowalstwa. Każdego dnia próbowano lokalnej kuchni – zgodnie z tematyką zajęć. Na stołach pojawiły się więc kurpiowskie fafernuchy, rejbak, żydowski kugel, wątróbka w miodzie czy tatarskie pierekaczewniki i kołduny w rosole. Wieczorami organizowano zajęcia sportowe i kręgi społecznościowe, dzięki którym młodzież integrowała się i miała możliwość wyrażania swoich opinii i odczuć związanych z ćwiczeniami terenowymi. Warto dodać, że I LO w Brodnicy jest jedyną szkołą średnią w powiecie, która organizuje ćwiczenia terenowe na wzór praktyk studenckich, organizowanych na wyższych uczelniach. Ćwiczenia odbyły się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

       Opracował: Wojciech Zembrzycki

                 Patrz album

      • Wszyscy zbierają elektrośmieci

      •           W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Akcji „Wszyscy zbierają elektrośmieci”. Akcja ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród młodzieży i dorosłych oraz prawidłowego gospodarowania odpadami. Termin Akcji: 28 września 2018.

       Zbiórka elektrośmieci: Pom. Techniczne nr. 11 (piwnica szkolna)

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

      •           Dnia 3 września 2018 roku odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019.

                 O godzinie 9.00 wprowadzony został sztandar szkoły, odśpiewano hymn państwowy i złożone zostały kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym pomordowanych w czasie wojny nauczycieli. Następnie głos zabrał Dyrektor I LO, Wiesław Łupina, który powitał zebranych, szczególnie uczniów klas pierwszych. Dyrektor przypomniał o ważnej rocznicy wybuchu II wojny światowej, zaakcentował szczególną rolę szkoły średniej na edukacyjnej drodze młodego człowieka i życzył wszystkim powodzenia oraz sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym.

                 Po oficjalnej części uroczystości odbyły się w klasach pierwsze po wakacjach spotkania z wychowawcami.

        

       Opracował: Paweł Roszak

                 Patrz album

      • Uroczystość z okazji 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz uroczysty apel z okazji 100-lecia ZHP

      •           W sobotę 1 września z okazji 79.rocznicy wybuchu II wojny światowej delegacja z I LO złożyła kwiaty przy Pomniku Wdzięczności. Następnie w asyście żołnierzy, pocztów sztandarowych i Miejskiej Orkiestry Dętej delegacje przemaszerowały do Domu Harcerza. Miał tam miejsce uroczysty apel z okazji 100-lecia ZHP w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Zwieńczeniem uroczystości było odsłonięcie tablic okolicznościowych przy dębie posadzonym w 100-lecieodzyskania niepodległości i kasztanowcu „Franek” nazwanym na cześć hm. Franciszka Rajkiewicza.

       Opracowała: Paulina Kalinowska Willmann

                 Patrz album

      • Obóz atronomiczno-żeglarski w Chorwacji

      •           W dniach 8-19 sierpnia 2018 roku Monika Trybuła, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, znalazła się w grupie uczestników obozu żeglarskiego z elementami astronawigacji oraz astronomii na chorwackiej Wyspie Iź.

                 Dla uczennicy była to nagroda za aktywny udział w wielu przedsięwzięciach , w które realizowane były przez koordynatorów brodnickiej Astrobazy. Podczas obozu Monika prowadziła obserwacje astronomiczne, uczyła się wykonywania i obróbki zdjęć nocnego nieba, poznawała tajniki astronawigacji. Wszystkie te aktywności realizowane były we współpracy z obserwatorium astronomicznym w Zadarze. Dodatkową atrakcją były rejsy szkoleniowe po Adriatyku podczas których uczennica zdobyła podstawowe umiejętności żeglarskie oraz przeżyła wiele wspaniałych wrażeń.

                 Pobyt był zorganizowany i sfinansowany przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W czasie pobytu w Chorwacji uczniowie korzystali z infrastruktury ośrodka Chrześcijańskiego Szkoły Pod Żaglami na wyspie Iż.

       Opracowała: Agnieszka Sternicka

                 Patrz album

      • Różyczkowanie w I LO

      •           Zwyczaj "różyczkowania" jest jedną z najstarszych i najważniejszych tradycji I LO w Brodnicy. Tej tradycji stało się zadość ponownie 3 lipca 2018 roku. I znów kolejny rocznik abiturientów opuścił mury szkoły z przyczepioną do piersi różyczką i wspomnieniami trzech lat nauki w liceum.

                 Podczas uroczystości, która odbyła się w szkolnej hali sportowej dyrektor I LO w Brodnicy – Wiesław Łupina odczytał decyzję Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, a młodzież klas drugich udekorowała kwiatami swoich starszych kolegów. Tego dnia nie zabrakło znamienitych gości, wśród których m. in. znaleźli się: Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Piotr Boiński – Starosta Brodnicki, Danuta Grzyb – reprezentująca posła na Sejm RP – Zbigniewa Sosnowskiego, Danuta Kędziorska – reprezentująca posła na Sejm RP – Pawła Szramkę, Jarosław Radacz – Burmistrz Brodnicy, przedstawiciele samorządów, instytucji, sponsorzy, sympatycy szkoły oraz rodzice i przyjaciele abiturientów.

                 Uroczystości towarzyszyło wyróżnienie maturzystów, którzy uzyskali stuprocentowe wyniki z egzaminów, oraz nagrodzenie absolwentów, którzy w całym okresie nauki w szkole wyróżniali się bardzo wysokimi wynikami w nauce i osiągnęli znaczące sukcesy w licznych formach działalności szkolnej.

                 Zgromadzeni goście kierowali pod adresem maturzystów i ich rodziców słowa pełne serdeczności i wiary w dalsze spełnianie marzeń i planów naszych uczniów.

                 Uroczystość uświetnił występ tancerzy i wokalistów Szkolnej Grupy Teatralnej, a zwieńczeniem  uroczystości był donośny ostatni dzwonek na cześć absolwentów.

       Opracował: Wojciech Zembrzycki

                 Patrz album

      • Zakończenie roku szkolnego

      •           Dzień 22 czerwca 2018 roku był ostatnim dniem zajęć szkolnych. O godzinie 9.00 rozpoczęła się w I Liceum Ogólnokształcącym uroczystość zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

                 Do auli szkoły wprowadzony został poczet sztandarowy, po czym odśpiewano hymn, a delegacja uczniów złożyła kwiaty pod pomnikiem pomordowanych w czasie wojny nauczycieli. W dalszej części uroczystości głos zabrał Dyrektor I LO, Wiesław Łupina, który podziękował wszystkim za całoroczną pracę i życzył udanych oraz bezpiecznie spędzonych wakacji. Wicedyrektor szkoły, Lech Witkowski zapoznał zgromadzonych z wynikami osiągniętymi zarówno przez poszczególne klasy, jak i przez uczniów indywidualnie. Najwyższą średnią ocen, 4.66,  zdobyła klasa II f, która otrzymała Puchar Dyrektora Szkoły, natomiast uczniem, który indywidualnie zdobył najwyższy wynik, 5,88, okazał się Karol Bartnicki, również z klasy II f. Wśród uczniów z najwyższą średnią znaleźli się także: Karolina Ziętara z klasy II a ( średnia ocen 5,78), Jan Trędewicz z klasy I c( średnia 5,69), Marek Weis z klasy I c ( średnia 5,63) oraz Zuzanna Wruk z klasy II a ( średnia 5,6). Weronika Bruska z klasy IIe otrzymała nagrodę nie tylko za wysokie wyniki w nauce, ale także za stuprocentową frekwencję. Wyróżniono także uczniów biorących udział w imprezach sportowych, olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz udzielających się w organizacjach społecznych.

                 Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w imieniu społeczności uczniowskiej podziękowali dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom za całoroczna edukację i opiekę.

                 Na zakończenie uroczystości zaprezentowany został krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klas I c i I e pod kierunkiem p. Pawła Roszaka oraz odśpiewany został hymn szkoły.

       Opracował: Paweł Roszak

                 Patrz album

      • Spływ kajakowy

      •           W atmosferze nadchodzących wakacji odbył się 19 czerwca 2018 roku I Filomacki Spływ Kajakowy na trasie Tama Brodzka – Zakole Drwęcy. W spływie wzięło udział 88 uczniów klas pierwszych i drugich, a organizatorami imprezy byli nauczyciele wychowania fizycznego. Uczestnicy spływu, korzystając z pięknej pogody, podziwiali piękno otaczającej przyrody, ucząc się jednocześnie sprawnego manewrowania kajakiem i współdziałania w grupie. Zwieńczeniem spływu był wspólny grill, podczas którego dzielono się wrażeniami i planowano kolejną imprezę w przyszłym roku.

       Opracował: Paweł Roszak

                 Patrz album

      • I LO w Międzynarodowym Turnieju Szachowym

      •           W czerwcu bieżącego roku zakończyła się czwarta edycja Towarzyskiego Międzynarodowego Turnieju Szachowego, odbywającego się pomiędzy szkołami krajów europejskich. Nasze liceum wystawiło drużynę, w skład której weszli: Jakub Alichniewicz z klasy I c, Tomasz Dziak z klasy II d, Michał Kamiński z klasy II f, Michał Sadowski z klasy II g, Aneta Skręta z klasy II d oraz, również grający w turnieju, opiekun grupy, p. Marcin Kołodziejski.

                 Zmagania turniejowe trwały od października 2017 roku do czerwca 2018 roku i odbywały się za pomocą Internetu. I LO w zmaganiach tych zajęło trzecie miejsce.

       Opracował: Paweł Roszak

      • 145 lat chlubnej tradycji

      •           Dnia 15 czerwca 2018, I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy obchodziło uroczyście 145 rocznicę istnienia. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Kościele Farnym mszą świętą w intencji absolwentów, uczniów, pracowników i przyjaciół szkoły. Następnie zgromadzeni przemaszerowali do gmachu I LO, gdzie odbyły się główne uroczystości jubileuszowe.

                 Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i złożeniu przez delegację uczniów kwiatów pod pomnikiem pomordowanych w czasie wojny nauczycieli głos zabrał dyrektor I LO Wiesław Łupina, który powitał zgromadzonych gości. Wśród obecnych znaleźli się m.in.: Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Ryszard Bober, Strosta Brodnicki Piotr Boiński, Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Joanna Rek, a także przedstawiciele samorządów, instytucji, duchowieństwa, dyrektorzy szkół, obecni i emerytowani pracownicy szkoły oraz młodzież, uczniowie I LO. Witając gości, dyrektor w szczególny sposób zwrócił się do księdza prałata Bolesława Lichnerowicza, dla którego jubileusz liceum zbiegł się z 65 rocznicą egzaminu maturalnego. Dyrektor I LO podkreślił w swoim wystąpieniu rolę placówki oraz jej dokonania edukacyjne i wychowawcze, zwracając uwagę na fakt, że jubileusz szkoły przypada w roku 100 – lecia niepodległości Polski, co nadaje obchodom szczególnej rangi i znaczenia. Dyrektor podziękował także organom samorządowym oraz władzom oświatowym za wsparcie i pomoc.

                 W dalszej części uroczystości wystąpił nauczyciel historii Tomasz Wardowski, który przedstawił zgromadzonym historię szkoły, przybliżając jednocześnie sylwetki jej wybitnych absolwentów. Zgromadzeni wysłuchali także referatu Wojciecha Zembrzyckiego, opiekuna Szkolnej Grupy Teatralnej, która od kilku lat zdobywa uznanie jako kuźnia młodych talentów artystycznych i organizator imprez, cieszących się ogromną popularnością wśród mieszkańców miasta.

                 Wyjątkowym momentem stało się wyróżnienie szkoły Medalem Honorowym za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wręczonym dyrektorowi I LO przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszarda Bobera. Ponadto nie brakowało szczególnych gratulacji, wspomnień i życzeń. Wszyscy przemawiający podkreślali również znaczenie szkoły w procesie edukacji, wychowania i patriotycznego kształtowania młodzieży.

                 Ukoronowaniem uroczystości stał się występ Szkolnej Grupy Teatralnej, zarówno obecnych jej członków jak i absolwentów, która zaprezentowała program, będący przeglądem najbardziej znanych utworów muzycznych i piosenek od chwili odzyskania przez Polskę niepodległości do czasów obecnych.

                 Patrz album

      • Mała Olimpiada Języka Niemieckiego

      •           W dniu 12 czerwca 2018 roku odbyła się w szkole Mała Olimpiada Języka Niemieckiego organizowana przez I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy. W szkolnym konkursie wzięło udział 32 uczniów z klas pierwszych i drugich. Rozwiązywali oni test leksykalno-gramatyczny. Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, sprawdzenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych.

       I miejsce zajęła Weronika Bruska z klasy 2e

       II miejsce zdobył Karol Bartnicki z klasy 2f

       III miejsce zdobyła Dagmara Milewska z klasy 2e

                 Komisja konkursowa przyznała wyróżnienie dla Weroniki Milz z klasy I e oraz Weroniki Knyszyńskiej, również z klasy I e. Zwycięzcy oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

       Opracowała: Kamila Aleksander

                 Patrz album

      • Biwak mundurówek

      •           W dniach od 11 do 12 czerwca 2018 roku grupa uczniów naszego liceum przebywała na biwaku klas mundurowych. Miejscem tradycyjnego spotkania był Ośrodek Harcerski w m. Ciche. Celem tego biwaku było sprawdzenie w rzeczywistości wiedzy i umiejętności nabytych podczas zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa oraz edukacji wojskowej. Wspaniała pogoda oraz atmosfera sprzyjały realizacji przedsięwzięć. Biwak rozpoczął się od przygotowania rejonu zakwaterowania, a następnie odbył się marsz kondycyjny wokół jeziora Ciche. Oprócz kondycji trzeba było wykazać się znajomością matematyki, przyrody, topografii oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. W tym dniu odbyły się również zajęcia przygotowawcze do trójboju obronnego oraz podchody połączone ze strzelaniem ASG. Pracowity i wyczerpujący dzień zakończyło spotkanie przy ognisku. Kolejny dzień to rywalizacja dziewcząt i chłopców w trójboju obronnym oraz specjalistyczne zajęcia prowadzone przez instruktorów Jednostki Wojskowej 3537 Brodnica. Była okazja do nauki celowania na trenażerze „Cyklop”, poznania zasad nowoczesnej łączności oraz posługiwania się GPS-em, a także możliwość założenia odzieży ochronnej wykorzystywanej w przypadku użycia broni masowego rażenia.  Pełni wrażeń wróciliśmy do domów. Do zobaczenia za rok.

       Opracował: Adam Kaczmarek

                 Patrz album

      • Sukcesy lekkoatletów

      •           Dnia 8 czerwca 2018 roku uczniowie I LO wzięli udział w IX wojewódzkim Wiosennym Mityngu Lekkoatletycznym Szkół Ponadgimnazjalnych w Jabłonowie Pomorskim. Impreza odbywała się pod hasłem: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Nasi uczestnicy wykazali się doskonałą formą i zdobyli 14 medali, a najlepsze wyniki uzyskali:

       • Katarzyna Szymańska,
       • Kinga Lechowicz
       • Jadwiga Sarnowska
       • Natalia Morchlewska.

                 Uczestnicy zdobyli I miejsce w sztafecie 4x400m. Jadwiga Sarnowska zdobyła także I miejsce w biegu na 1500m.

                 Rafał Katarzyński zdobył I miejsce w biegu na 100m oraz w skoku w dal, Łukasz Magalski zajął I miejsce w biegu na 200m, a Błażej Ciżyński okazał się najlepszy w biegu na 1500 metrów.

                 Drugie lokaty uzyskali: Wiktoria Kozłowska w skoku w dal, Jan Trędewicz w biegu na 1500 m oraz Igor Olszewski w biegu na 800 metrów.

                 Trzecie miejsce zdobyły Katarzyna Szymańska w biegu na 1500m i Wiktoria Kłosowska w skoku wzwyż.

                 Gratulujemy osiągnięć i sportowej postawy.

       Opracował: Paweł Roszak

                 Patrz album