• Aktualności

      • Matura z Operonem w I LO

      •           W dniach od 22 do 25 listopada uczniowie I LO przystąpili do próbnej matury przygotowanej przez Wydawnictwo Operon. Zmierzyli się z arkuszami z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Sprawdzili  również wiedzę z przedmiotu dodatkowego, który  wybrali zgodnie z zainteresowaniami. Podczas próbnego egzaminu dojrzałości, młodzież  przekonała się o stopniu swojego przygotowania.  Była to też okazja do poznania procedur związanych z tym najważniejszym egzaminem. Wszyscy uczniowie I LO przystępują do matury, dlatego właściwe przygotowanie i zweryfikowanie wiedzy jest w szkole priorytetem.

       Patrz album

      • "Przyszłość dzieje się dziś"

      •        W dniach 21.11-22.11 klasy 2a i 2b wraz z wychowawcami brały udział w warsztatach edukacyjnych "Kreatywnie ku przyszłości", które miały na celu kształcenie kompetencji i postaw niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności organizacji pracy w zespole. Zajęcia odbyły się w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Przysieku koło Torunia. Gry i zabawy zespołowe, interesujące zajęcia praktyczne oraz spacer ścieżką edukacyjną wzdłuż Stawów Przysieckich stanowiły niewątpliwą atrakcję pobytu oraz sprzyjały integracji uczniów.

       Patrz album

      • Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej

      •       16 listopada w Brodnickim Domu Kultury odbył się Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej. W konkursie udział wzięły dwie wokalistki z I LO. Po wysłuchaniu prezentacji konkursowych jury w składzie: p. Justyna Prajs, p. Joanna Nehring-Roszkowska i p. Maciej Zayda postanowiło przyznać I miejsce Zuzannie Wacko (IV pE) za utwór 'Kolęda warszawska' oraz III miejsce Oliwii Pietrzak (III b) za 'Deszcz jesienny'. Nagrody ufundował Powiat Brodnicki.

      • Narodowe Święto Niepodległości

      •          9 listopada 2022 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego odbyły się uroczystości poświęcone 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz pasowanie na Filomatę uczniów klas pierwszych.

                Ten szczególny moment swoją obecnością uświetnili Przewodniczący Rady Powiatu p. Roman Pytlasiński, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu p. Justyna Prajs oraz p. Przemysław Majchrzak Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

                Tradycyjnie wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Uczniowie klas trzecich i czwartych przybliżyli zebranym rys historyczny poświęcony naszej Małej Ojczyźnie – „Roli Filomatów w dziele odzyskania niepodległości” przygotowany przez p. Krystynę Kwintal i p. Beatę Nijakowską. Prelekcji towarzyszyły pieśni patriotyczne. Przybyłym wręczono kotyliony przygotowane przez uczniów klas pierwszych pod opieką p. Doroty Lisowskiej. Upamiętniono na nich daty odnoszące się do Jubileuszu 150 – lecia I LO.

                Dalszą część uroczystości poświęcono najmłodszym rocznikom. Odśpiewano hymn szkoły i przybliżono uczniom historię buzdyganu, którym p. Dyrektor Wiesław Łupina dokonał pasowania na Filomatę każdego ucznia klasy pierwszej. Po uroczystym ślubowaniu zaprezentowano społeczności filomackiej „Kodeks dobrego zachowania Filomaty w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy”.

       Patrz album

      • Spotkanie autorskie z Pasją

      •          7 listopada klasy Ia, Ib, Ic udały się do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy na spotkanie z p. Jackiem Łapińskim na temat „Pasja zamiast nałogów – chyba, że nałóg namiętnego czytania”. W Pałacu Anny Wazówny licealiści brali udział w dyskusji poświęconej rozwijaniu wszelakich pasji, ze szczególnym uwzględnieniem roli książki i biblioteki w życiu człowieka.

                Autor publikacji „Dlaczego warto czytać” wskazywał drogi poszukiwania rozwoju, dookreślania zainteresowań, umiejętności gospodarowania czasem, „by być dobrym (lepszym)”.

       Patrz album

      • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla Szkół Ponadpodstawowych

      •        04 listopada odbył się I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej. Wzięło w nim udział 14 uczniów z klas o profilu biologiczno-chemicznym. Nagrodą jest możliwość uzyskania indeksu Uniwersytetu Jagielońskiego. Uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania z zakresu chemii nieorganicznej, fizycznej oraz elektrochemii. Olimpiada została przeprowadzona w wyznaczonym przez organizatora czasie, w formie zdalnej. Do kolejnego etapu, który odbędzie się w grudniu, zakwalifikowali się Amelia Wroszkowska (klasa 4pb), Karol Sztandarski (klasa 3a) i Oliwia Pietrzak (klasa 3b).

       Trzymamy kciuki za naszych chemików !

      • Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

      •        28.10.2022r. uczniowie klas czwartych, naszej szkoły, udali się do Częstochowy na  przygotowane dla maturzystów Diecezji Toruńskiej obrzędy liturgiczne.  Była to również  okazja, aby zwiedzić kompleks klasztorny, wejść na wieżę czy zobaczyć skarbiec na  Jasnej Górze. Grupa z I LO najliczniej uczestniczyła w programie pielgrzymki, który zawierał wspólny różaniec w kaplicy Cudownego Obrazu, a także konferencję prowadzoną przez Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży - ks. Dawida Wasilewskiego. Po spotkaniu, młodzi mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Kluczowym punktem wyjazdu była Msza święta pod przewodnictwem biskupa Józefa Szamockiego.  Ojciec Paulin, w słowach skierowanych do młodzieży,  odniósł się do stałości jako atrybutu człowieka dojrzałego. Po Mszy odbyła się Droga Krzyżowa, zaś o 21:00 Apel Jasnogórski, który był zakończeniem obchodów. Uczniom w podróży towarzyszył diakon Maciej Kozłowski oraz wychowawcy.  Po przyjeździe do Częstochowy, pielgrzymi pozowali do wspólnego zdjęcia.   Mamy nadzieję, że wspólna modlitwa pomoże tegorocznym maturzystom nie tylko w zdaniu matury, ale także w podejmowaniu odpowiednich decyzji w dorosłym życiu.

       Patrz album

      • Pamiętamy …

      • "Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać"

       Terry Platchett

              W ostatni październikowy czwartek wolontariusze wraz z opiekunem p. Justyną Pniewską udali się na brodnicki cmentarz, aby powspominać sylwetki zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły, zapalić znicze, poddać się jesiennej zadumie i refleksji nad życiem.

              Ta żywa lekcja historii ma szczególną wartość dla naszej społeczności filomackiej, gdyż dzięki niej nie zapominamy o tych, którzy będąc już po drugiej stronie wpisali się w 150-letnie dzieje naszej szkoły.

       Fot. Wolontariuszka Alicja Małkowska kl. II a

       Patrz album

      • Ciekawe zajęcia z autorem podręczników do fizyki w I LO

      •       Na zaproszenie nauczyciela fizyki – Moniki Puc, mury naszej szkoły odwiedził znakomity gość z Warszawy – pan Marcin Braun, pedagog, popularyzator fizyki, a przede wszystkim autor podręczników z fizyki do szkół ponadpodstawowych. Przyjechał, aby przeprowadzić zajęcia laboratoryjne z młodzieżą naszego liceum. Uczniowie wykorzystując nowoczesne narzędzia pomiarowe, badali swoje przemieszczenie oraz prędkość. Wzięli udział w grze pozwalającej lepiej zrozumieć charakter danego rodzaju ruchu. Połączenie współzawodnictwa z wiedzą teoretyczną zaowocowało lepszym zrozumieniem zagadnień z kinematyki. Młodzież wykazała się dużym zaangażowaniem, a zdobytą wiedzę sprawdziła rozwiązując zadania związane z tą tematyką.

       Patrz album

      • LEKTOR 2022

      •      IX Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania „Lektor 2022”został  zorganizowany  przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Brodnicy.

            Jury miało bardzo trudne zadanie, aby wyłonić najlepszych uczestników konkursu. Rywalizację uczniów oceniały  panie: Aneta Giemza-Bartnicka (BDK), Justyna Prajs (Starostwo Powiatowe), Maria Oryszczak (Czas Brodnicy). Młodzież prezentowała wylosowane fragmenty z literatury pięknej i artykułów z gazet.

             Wśród licznych reprezentantów szkół ponadpodstawowych powiatu i miasta Brodnicy znaleźli się również Filomaci. Doceniono interpretację tekstu Weroniki Przybyłowskiej z kl. 3e, która zajęła 3 miejsce oraz Karola Sztandarskiego z kl. 3a, który otrzymał wyróżnienie. Laureaci zostali uhonorowani upominkami, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Brodnicy.

       Patrz album

      • Dzień Edukacji Narodowej

      •          13 października 2022r. społeczność I LO świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość zaszczycili przedstawiciele organu prowadzącego – Pan Wicestarosta Stanisław Kosakowski i Rzecznik Prasowy – Pan Przemysław Majchrzak.

                  Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu państwowego. Pamiętano również o uczczeniu pomordowanych w czasie wojny nauczycieli. Następnie, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego powitała zebranych. W swoim przemówieniu  nawiązała do słów Andrzeja Frycza Modrzewskiego na temat roli nauczycieli w kształtowaniu młodych ludzi. Uczennica złożyła  życzenia pracownikom szkoły oraz przekazała symboliczny bukiet róż na ręce Pana Dyrektora Wiesława Łupiny.

                 Kolejnym elementem było wystąpienie Wicestarosty Brodnickiego, który zaznaczył, że uczeń uczy się dla życia, a w tym procesie pomaga mu nauczyciel. Pan Kosakowski złożył życzenia i wręczył kwiaty Pani Wicedyrektor Annie Rumińskiej.  

                 Program artystyczny, w poetycko-muzyczny sposób, uwrażliwił wszystkich na zadania i wysiłek nauczycieli. Odnosił się też do historii edukacji i wartości powołania w zawodzie nauczyciela. Podkreślał ważność trudnej idei wychowywania nowych pokoleń.

                 Na zakończenie, głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Wiesław Łupina, który zauważył zaangażowanie i pasję Filomatów oraz podziękował  wszystkim za życzenia.

       Patrz album

      • Praktyczne warsztaty dla licealistów

      •       Wydział farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizował praktyczne warsztaty dla uczniów klas realizujących biologię i chemię na poziomie rozszerzonym w I LO.

              Filomatów przywitał Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Dr hab. Stefan Kruszewski, który jest absolwentem naszego liceum. Uczniowie, wraz z wychowawcami, wzięli udział w zajęciach Katedry Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji, Katedry Toksylogii i Bromologii oraz Katedry Chemii Leków. Uczestnicy zapoznali się z budową chemiczną barwników roślinnych, ich właściwościami i metodami wyodrębniania, przeprowadzone zostały obserwacje mikroskopowe lokalizacji tych barwników. Kolejna grupa uczniów poznała budowę morfologiczną i anatomiczną roślin z rodziny Asteraceae, samodzielnie wykonali preparaty mikroskopowe i nauczyli się rozpoznawać przedstawicieli tej rodziny po cechach makro i mikroskopowych. Uczestnicy poddali też analizie chemicznej kwas askorbinowy, kwas salicylowy oraz siarczan cynku. Aby ukończyć zajęcia musieli samodzielnie wykryć nieznaną substancję metodą eliminacji.

             Warsztaty były doskonałą nauką dla naszych uczniów.

       Serdecznie dziękujemy

       Patrz album

      • I LO zagra w Międzynarodowym Turnieju Szachowym

      •        20 października rozpocznie się 9 Międzynarodowy Towarzyski Turniej Szachowy Szkół (9th Chess School-Friendly International Event). W zawodach wystartuje sześć czteroosobowych  drużyn składających się z uczniów i trenera.  W duchu fair play zostaną rozegrane cztery turnieje indywidualne, a na końcowy rezultat wpłyną wyniki poszczególnych zawodników.

               ILO wygrało siódmą edycję tego wydarzenia i dalej mierzy się ze szkołami z Polski, Grecji, Filipin, Rumunii oraz Niemiec. W tym roku Filomatów będą reprezentować: Wiktor Murawski, Igor Gęsicki, Igor Bałuta oraz opiekun – Marcin Kołodziejski.

               Rozgrywki szachowe są okazją do nawiązania ciekawych kontaktów. Uczniowie ćwiczą też język angielski, wirtualnie poznają miasta i państwa, z których pochodzą uczestnicy oraz nabywają nowych umiejętności w królewskiej grze.

       Link do strony turnieju – https://kszgk.com/?p=24707

      • Biwak integracyjny klas pierwszych

      •       W dniach 13-14 września 2022 uczniowie klas pierwszych, wraz z wychowawcami i nauczycielami wychowania fizycznego, spędzali czas w ośrodku wypoczynkowym "Półwysep Wądzyń".

             Wtorkowe przedpołudnie upłynęło na spacerze do wieży widokowej, w trakcie którego rozegraliśmy pierwsze konkurencje międzyklasowe. Uczniowie wykazali się kreatywnością i umiejętnością współpracy podczas układania hasła "Filomata I LO" z dostępnych w lesie dóbr. Kolejnym wyzwaniem na świeżym powietrzu był konkurs rzutów szyszką do celu. Po krótkim odpoczynku uczestnicy z werwą stanęli do konkurencji przeciągania liny. Rywalizacja ta okazała się niezwykle emocjonującą, zwłaszcza, gdy po drugiej stronie stanęła grupa nauczycieli. Po wspólnym biesiadowaniu w domku grillowym młodzież integrowała się podczas gry w kręgle, bilard, korzystając z basenu oraz bawiąc się na dyskotece. Podczas biwaku uczniowie zapoznali się z historią brodnickich filomatów i uczyli się hymnu I LO. Ostatnią rywalizacją były podchody. Rozwiązywaniu niełatwych zadań sprzyjała piękna, słoneczna pogoda.

             W klasyfikacji końcowej najlepsi okazali się uczniowie klasy 1b.

       Patrz album

      • „Miej serce i patrzaj w serce!”

      •         Po raz kolejny, uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji „Narodowego Czytania”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną.

              W parku Anny Wazówny, Oliwia Pietrzak oraz Stanisław  Głuszek zaprezentowali balladę „Świteź”. To jeden z utworów, który znajduje się w tomiku poezji Adama Mickiewicza „Ballady i romanse”, pierwszym zbiorze  poety opublikowanym w 1822 roku. Wydanie tego dzieła, zostało uznane za początek polskiego romantyzmu.

              Wieszcz zadedykował swoje liryki  przyjaciołom z wileńskiego Towarzystwa Filomatów, które założył wraz z grupą najbliższych kolegów. Młodzież  naszego liceum
        wie, że był to tajny związek studentów i absolwentów Uniwersytetu Wileńskiego, którego celem było samokształcenie i wzajemna pomoc w nauce, a także propagowanie wiedzy i kształtowanie postaw obywatelskich. Zasady tego Towarzystwa są kultywowane przez współczesnych Filomatów z I LO.

       Patrz album

      • Sukces Filomatów w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Elektrośmieci oddajesz – nagrody dostajesz''

      •          Zakończyła się VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu zorganizowanego przez Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizację Odzysku Opakowań - ,, Elektrośmieci oddajesz – nagrody dostajesz''.

                 Recykling zużytego sprzętu ma znaczenie dla ochrony środowiska poprzez zmniejszenie wydobycia rud metali oraz ilość odpadów na składowiskach. Z inicjatywą udziału w ekologicznej akcji wyszli nauczyciele biologii I LO. Uczniowie,  w drugim semestrze roku  szkolnego 2021/22, zbierali zużyte baterie, akumulatory, urządzenia elektryczne i elektroniczne. Cała społeczność włączyła się do działania na rzecz ochrony naszej planety  i przyczyniła  do ograniczenia szkodliwego wpływu działań człowieka na rośliny i zwierzęta.  Szkoła została wyróżniona, zajęła III miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, otrzymała dyplom z podziękowaniami oraz nagrodę pieniężną.

                 Zaangażowanie młodzieży świadczy o jej dużej świadomości ekologicznej. Gratulujemy!

      • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23


      •      Dnia 1 września 2022 w I LO odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego. Grupa teatralna przygotowała krótki program artystyczny. Wprowadzony został sztandar szkoły, odśpiewano hymn państwowy. Pan Dyrektor Wiesław Łupina powitał uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości, zwrócił uwagę na wartość pokoju, który umożliwia rozwój młodego człowieka. Zacytował również słowa Benjamina Franklina : ,, Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę’’.

           Pan Dyrektor powiedział: ,, Chcę , żebyśmy wszyscy wzięli  sobie te słowa dzisiaj do serca. Szkoła bowiem to nie tylko podręczniki, daty i wzory, regułki, które po pewnym czasie zostaną zapomniane. Szkoła to przede wszystkim zaangażowanie, zarówno po stronie uczniów, jak i nauczycieli.’’

            Dyrektor  przypomniał również, że   I LO  obchodzi jubileusz 150-lecia istnienia oraz  życzył: ,,aby lekcje w tej szkole były – tak naprawdę- lekcjami życia i naprowadzały na drogę do wymarzonej, zawodowej przyszłości.’’

           Głos zabrał również Wicestarosta –Pan Stanisław Kosakowski, który wraz z Rzecznikiem Prasowym – Panem Przemysławem Majchrzakiem reprezentowali organ prowadzący.  Pan Kosakowski podkreślił wagę tradycji i znaczenie I LO w lokalnej społeczności.

          Odczytano list , który skierował do Filomatów Senator RP – Pan  Ryszard Bober. Senator, w swojej wypowiedzi, poza życzeniami powodzenia w nadchodzącym roku szkolnym, podkreślił: ,,Dziś nowoczesna szkoła pozwala nie tylko rozwijać intelekt i zdobywać wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności i zdolności do dalszego życia. Kształtuje aktywnych, samodzielnie myślących ludzi, kreatywnych profesjonalistów, którzy potrafią  wykorzystać mechanizmy otaczającego ich świata w realizacji swoich celów i zamierzeń’’ .

          Uczniowie klas pierwszych zostali serdecznie przywitani przez społeczność filomacką, poznali swoich wychowawców i nową szkołę.  Po oficjalnej części uroczystości, odbyły się spotkania z wychowawcami w wyznaczonych klasach.

       Patrz album

      • I LO Z BRĄZOWĄ TARCZĄ

      •    Dzięki współpracy miesięcznika Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita, każdego roku ukazuje się ogólnopolski ranking szkół. W rankingu oddzielne kategorie stanowią licea i technika. Dane,  na podstawie, których pozycjonuje się szkoły, pochodzą z rzetelnych i uporządkowanych informacji. Opierają się na tym ,co udostępniają okręgowe komisje egzaminacyjne, komitety główne olimpiad i System Informacji Oświatowej.

            I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy, również w tym roku, potwierdziło swoją pozycję , zdobywając brązową tarczę. Świadczy to, że mimo trudności, wynikających z czasu pandemii, nauczyciele i uczniowie utrzymali poziom nauczania. Musieli poradzić sobie z nowymi formami nauki, opanować innowacyjne technologie i metody. Cieszy nas to, że możemy pochwalić się brązową tarczą, która motywuje nas do dalszego, jeszcze większego zaangażowania i pracy.

      • I LO w Brodnicy ze stuprocentową zdawalnością matury!

      •       Jest nam szczególnie miło poinformować, że abiturienci I LO w Brodnicy osiągnęli w tym roku szkolnym stuprocentową zdawalność egzaminu maturalnego! W dobie utrudnionych warunków nauki, spowodowanych  pandemią, młodzież naszej szkoły potrafiła sprostać zadaniom i w sposób szczególny udowodnić, jak bardzo zasługuje na miano ludzi dojrzałych.  W tak uroczystej dla szkoły chwili – my pedagodzy wyrażamy radość z osiągniętych sukcesów we współpracy z młodzieżą, a naszym uczniom i ich rodzicom składamy serdeczne podziękowania za wspólne podążanie do upragnionego celu, za wytrwałość w pokonywaniu kolejnych etapów szkolnego życia i za zrozumienie dla wszystkich działań, które służyły budowaniu dobrej jakości pracy naszej szkoły, komfortowi naszych uczniów, ich bezpieczeństwa i takiej organizacji licznych form zajęć, by móc dzisiaj powiedzieć im z wielkim uznaniem: Jesteśmy z Was bardzo dumni!

             Uroczystość wręczenia świadectw maturalnych, która w naszej szkole celebrowana jest zgodnie z tradycją, uświetnili zaproszeni goście.  Ogromną radością  był dla nas przyjazd absolwenta naszej szkoły - prof. dr hab. inż.  Tadeusza Kaczorka, wybitnego naukowca z zakresu automatyki, robotyki i elektrotechniki, który od wielu lat jest fundatorem nagród  dla abiturienta z najwyższą średnią ocen klasyfikacyjnych.

             Ponadto zaszczycili nas: Wicemarszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Zbigniew Sosnowski i Burmistrz Brodnicy  Jarosław Radacz. Organ prowadzący szkoły reprezentowali: Starosta Brodnicki - Pan Piotr Boiński, Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Roman Pytlasiński, członek Zarządu Powiatu – Pani Małgorzata Miętkiewicz,  Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu - Pani Justyna Prajs. Miło nam było  również gościć radnych powiatowych i miejskich, przedstawicieli służb mundurowych,  dyrektorów szkół, zacnych absolwentów, nauczycieli akademickich i przyjaciół szkoły. Radę Rodziców reprezentowała przewodnicząca – Pani Grażyna Gardzielewska.

       Stuprocentowe wyniki uzyskali :

       Matematyka - Amelia Nadolska, Mirosław Rogowski, Magdalena Szwarc

       Język angielski – Anna Szmycińska, Michał Kot, Mirosław Rogowski, Julia Stefańska, Mikołaj Kot, Mikołaj Sarnowski, Wiktoria Prątnicka, Wiktoria Zabłocka

       Język niemiecki – Mikael Grosch

              Na świadectwie ukończenia szkoły najwyższą średnią  - 5,28 uzyskał uczeń klasy III gb Mirosław Rogowski. Kolejne miejsce, ze średnią 5,21, zajęli ex aequo Mikołaj Sarnowski  z III gc i Anna Maria Ulatowska z III gd. Na trzecim miejscu, ze średnią 5,17 uplasowała się Karina Nałęcz z kl. III gd.

              Słowa uznania, życzenia, wskazówki na dalszą drogę dorosłego życia przekazali uczniom zaproszeni goście  oraz  ich przedstawiciele.

               Pan Dyrektor Wiesław Łupina  przypomniał  absolwentom, że ukończyli szczególną szkołę, mocno wrośniętą w brodnickie środowisko, kultywującą piękne tradycje i obchodzącą w przyszłym roku  jubileusz 150-lecia istnienia.

               Spotkanie uświetnił występ Szkolnej Grupy Teatralnej, a dla maturzystów zadzwonił też ostatni, symboliczny dzwonek.

       Patrz album