• Aktualności

      • Mistrz Mapy z I LO

      • Mistrz Mapy z I LO - Obrazek 1

                 Dnia 10 kwietnia 2018 roku odbyła się X edycja powiatowego konkursu geograficznego „Mistrz Mapy”. Miała ona miejsce na auli III LO w Brodnicy. Zaszczytny tytuł zwycięzcy wywalczył Karol Bartnicki – uczeń klasy II f z I LO w Brodnicy.

                 W tegorocznej edycji konkursu wzięli udział uczniowie czterech szkół: I LO, III LO, CKZiU w Brodnicy oraz ZS w Jabłonowie Pomorskim. W pierwszym pisemnym etapie 20 uczestników zmagało się z obliczeniami matematycznymi i orientacją na mapie powiatu brodnickiego oraz mapie Świata. W drugim ustnym etapie, do którego zakwalifikowano 10 uczniów w tym 4 z I LO, uczestnicy sprawdzili swoją umiejętność orientacji na mapie fizycznej Polski oraz Świata.

                W trakcie konkursu została wygłoszona prelekcja dyrektora Wojciecha Kupczyka dotycząca udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Brazylii. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Starosta Brodnicki. Organizatorem była pani Alina Markuszewska – nauczyciel geografii z III LO w Brodnicy.

        

       Laureatami jubileuszowej edycji zostali:

       • I miejsce – Karol Bartnicki I LO
       • II miejsce – Dominik Cieszyński III LO
       • III miejsce – Sebastian Górski III LO

        

       Opracowała: Agnieszka Sternicka

                 Patrz album

      • English ACE

      • English ACE - Obrazek 1

                 Dnia 7 marca odbyła się XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego 'English ACE'. Wzięło w niej udział prawie 1,500 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych. Po prawie sześciu tygodniach otrzymaliśmy wyniki.

                 Mikołaj Zwierzchlewski z klasy I f uzyskał miano laureata tej edycji i zajął I miejsce w województwie, 46 w kraju. Ponadto uczniowie: Karol Onych z klasy I f uzyskał bardzo dobry wynik w konkursie, a Adam Oziemski (I f), Monika Jankowska (II e) i Michał Zmorzyński (II f) wynik dobry.

       Opracowała|: Anna Ćwiklińska

      • Spotkanie z poseł Iwoną Michałek I pracownikami Kancelarii Sejmu w I LO

      • Spotkanie z poseł Iwoną Michałek I pracownikami Kancelarii Sejmu w I LO - Obrazek 1

                 W związku z przyjazdem pracowników Kancelarii Sejmu oraz Pani poseł Iwony Michałek, odbyła się prelekcja o funkcjonowaniu parlamentu w Polsce. Miała ona miejsce na auli I LO w Brodnicy dnia 09.04.2018 r. Po prelekcji odbył się konkurs związany z przedstawionym tematem.

                 Pracownicy kancelarii sejmu odwiedzili naszą szkołę po raz pierwszy, aby przybliżyć temat architektury I funkcjonowania obu Izb Parlamentu oraz trybu legislacyjnego.

                 Zorganizowano tę uroczystość aby przybliżyć młodzieży funkcjonowanie organów państwowych i należy potraktować je jako lekcje wychowania obywatelskiego.

                 W pierwszej części prelekcji pracowników Kancelarii Sejmu zatytułowanej, spacer po sejmie'' przybliżona została historia sejmu, jego rola a także wygląd budynków parlamentu. Omówiono po kolei pokoje Sejmu, od sali posiedzeń po biuro marszałka sejmu. W drugiej części opowiedziano o trybie ustawodawczym. Wyjaśniono pojęcia takie jak ustawa czy też veto prezydenckie. Przedstawiony został cały proces wprowadzania nowej ustawy w życie i możliwe przeszkody, które może napotkać projekt podczas realizacji.

                 Prelekcja zakończyła się po dwóch godzinach wystąpieniem Pani poseł Iwony Michałek, która podsumowała całą prezentację i zaprosiła część uczniów na konkurs.

                 Konkurs trwał 20 minut i składał się z pytań zamkniętych dotyczących funkcjonowania sejmu i senatu w Polsce. Ogłoszenie wyników miało miejsce w auli I LO.

                Zwycięzcą konkursu został Michał Sadowski z klasy II g, drugie miejsce zajęła Aleksandra Burzyńska z klasy II e, a trzecie miejsce  Agnieszka Wiśniewska z klasy II e. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Marszałka Sejmu- Marka Kuchcińskiego oraz Starostę Brodnickiego Piotra Boińskiego. Pozostała część osób biorących udział w konkursie dostała dyplom za udział oraz broszurę informacyjne o sejmie.

       Opracowała: Paulina Kalinowska Willmann

                 Patrz album

      • Młodzi samorządni

      • Młodzi samorządni - Obrazek 1

                 Dnia 6 kwietnia odbyło się spotkanie uczniów I Liceum Ogólnokształcącego z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej w Brodnicy. W trakcie spotkania przedstawiono historię Rady oraz przeprowadzono dyskusję podejmującą problem, w jakim stopniu Brodnica jest miastem sprzyjającym młodzieży. Celem spotkania było zachęcenie młodych ludzi do udziału w życiu miasta oraz przedstawienie adresowanej do nich oferty kulturalno – rozrywkowej.

                 Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej spotkali się ze społecznością uczniowską w celu zebrania opinii na temat oczekiwań młodzieży wobec władz miasta. Zachęcali do zabierania głosu w istotnych dla młodych ludzi sprawach, zgłaszania uwag i informowania o problemach. Miały temu również służyć rozdane uczestnikom spotkania ankiety, w których mogli zaprezentować swoje opinie i propozycje.

       Opracował: Paweł Roszak

                 Patrz album

      • Honorowi Dawcy Krwi

      • Honorowi Dawcy Krwi - Obrazek 1

                 Dnia 4 kwietnia 2018 roku społeczność uczniowska I Liceum Ogólnokształcącego po raz kolejny wzięła udział w akcji oddawania krwi. Zgłosiło się 59 uczniów, spośród których krew oddało 36 osób. W wyniku akcji zgromadzono ponad 16 litrów krwi. Akcja zorganizowana została przez szkolne koło Honorowych Dawców Krwi kierowane przez nauczyciela biologii, p. Wojciecha Sobieszczyka.

       Opracował: Paweł Roszak

                 Patrz album

      • Szkolna Liga Halowej Piłki Nożnej 2017/2018

      • Szkolna Liga Halowej Piłki Nożnej 2017/2018 - Obrazek 1

                 W dniu 28 marca 2017r. odbyło się oficjalne zakończenie i podsumowanie Ligi Halowej Piłki Nożnej w roku szkolnym 2017/2018 przer org. Mateusz Kłosowskiego. LHPN była dużym przedsięwzięciem trwającym 6 miesięcy. Pierwsze mecze rozgrano w październiku a ostatni mecz z drugiego etapu w marcu. Do ligi zgłosiło się 6 zespołów z 12 klas. Rozgrywki były dwuetapowe prowadzone systemem „każdy z każdym”. W celu wyłonienia najlepszego strzelca Ligi na bieżąco prowadzona była statystyka bramkowa.

       Klasyfikacja końcowa:

       • I miejsce zespół kl.II d, g
       • II miejsce zespól III a, c
       • III miejsce zespół Ib, f

       Ponad to wyróżnieni zostali następujący zawodnicy:

       • Kamil Sternicki– „Król strzelców”
       • Jakub Kułakowski – „Najlepszy bramkarz”

                 Pan Dyrektor Lech Witkowski pogratulował wszystkim oraz wręczył pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody w formie karnetów do Fitness Clubu Seven w Brodnicy.

                 Bardzo dziękujemy panu Zbyszkowi Socha właścicielowi Fitness Clubu”Seven” w Brodnicy za ufundowanie karnetów oraz panu Mateuszowi Kłosowskiemu za organizacje.

       Opracował: Mateusz Kłosowski

                 Patrz album

      • Targi edukacyjne

      • Targi edukacyjne - Obrazek 1

                 Dnia 27 marca br. na hali sportowej I LO gościliśmy przedstawicieli szkół wyższych, średnich oraz brodnickich zakładów pracy, którzy zaprezentowali się z ofertą edukacyjną i zawodową. Wśród wystawców znaleźli się m.in. przedstawiciele szkół wyższych z Gdańska, Torunia, Bydgoszczy, Olsztyna, szkół policealnych oraz instytucji i przedsiębiorstw proponujących interesujące oferty kształcenia i zatrudnienia. Młodzież szkół średnich naszego miasta miała okazję poznać możliwości kontynuacji nauki oraz podjęcia pracy w różnych zawodach. Wartościowym akcentem targów była możliwość uzyskania pełnej informacji zawartej nie tylko w materiałach promocyjnych, ale także w trakcie bezpośrednich rozmów z przedstawicielami.

                 Kolejnym punktem programu targów było spotkanie z wolontariuszką z Francji. Zajęcia były prowadzone w języku francuskim i angielskim. W trakcie zajęć uczestnicy uzyskali wiele ciekawych informacji dotyczących życia we Francji, tamtejszych tradycji i obyczajów.

                 Organizatorem spotkania były: Młodzieżowe Centrum Kariery, Punkt Pośrednictwa Pracy oraz I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy.

       Opracowała: Beata Nijakowska

                 Patrz album

      • I LO mistrzem powiatu w koszykówkę

      •           W dniu 22 marca 2018 roku, w hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy przy ul. Karbowskiej odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Chłopców. Do rozgrywek przystąpiły trzy drużyny reprezentujące I LO, III LO oraz CKZiU w Brodnicy. Nasi zawodnicy, pod opieką Łukasza Pietrzaka, w pierwszym meczu z CKZiU odnieśli zwycięstwo uzyskując wynik 27:16. W drugim meczu potwierdzili jedynie swoje umiejętności uzyskując wynik z III LO 29:12.

       Końcowa klasyfikacja w Mistrzostwach Powiatu:

       1. I LO w Brodnicy
       2. CKZ i U w Brodnicy
       3. III LO w Brodnicy

       Skład drużyny I LO Brodnica:

       • Szymon Jagielski
       • Mikołaj Kłosowski
       • Jan Trędewicz
       • Karol Borysiak
       • Robert Stańko
       • Grzegorz Czaja
       • Adrian Szrull
       • Jakub Alichniewicz
       • Mateusz Mańka
       • Łukasz Pietrzak - opiekun

       Opracowała: Beata Nijakowska

      • Walka o Indeks

      •           Olgierd Spławski, uczeń klasy II a, został zakwalifikowany do II etapu XXI edycji Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks”. Kolejne zmagania naukowe już 24 marca bieżącego roku w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej. Opiekę merytoryczną nad uczniem sprawuje nauczyciel chemii dr Milena Pieróg.

       Życzymy powodzenia.

       Opracowała: Beata Nijakowska

      • Noc Sów

      • Noc Sów - Obrazek 1

                 W dniach 15 – 16 marca 2018 roku uczniowie klasy II b pod opieką organizatora wyjazdu, nauczyciela biologii p. W. Sobieszczyka, i wychowawcy tej klasy p. K. Boby, wzięli udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Noc sów”.

                 Grupa spotkała się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj”, gdzie wysłuchano prelekcji na temat biologii i ekologii sów. Zajęcia prowadzili pracownicy BPK.

                 Uczestnicy wyprawy odkryli świat sów, wzbogacili swoją wiedzę o poszczególnych gatunkach i ich biologii, poznali metody badań i ochrony sów oraz dowiedzieli się, jak znaczącą rolę mają one w polskich legendach i kulturze.

       Opracowała: Beata Nijakowska

                 Patrz album

      • Turniej szachowy

      • Turniej szachowy - Obrazek 1

                 Dnia 14 marca rozegrano w CKZiU w Brodnicy VIII Powiatowy Turniej Szachowy Szkół Ponadgimnazjalnych. Na dystansie 7 rund z czasem po 20 minut na partię rywalizowało w turnieju 33 szachistów. I miejsce przyznano ex aequo drużynie I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, a w kategorii dziewcząt zwyciężyła Martyna Sobczak. Opiekunem drużyny jest nauczyciel matematyki pan Marcin Kołodziejski. W całej historii turnieju drużyna I LO zdobyła łącznie 26 medali.

       Opracował: Marcin Kołodziejski

      • Czytamy powieści

      • Czytamy powieści - Obrazek 1

                 Dnia 13 marca bieżącego roku w bibliotece szkolnej I LO dziewiętnastu uczniów wzięło udział w szkolnym konkursie "Mistrz Pięknego Czytania". Uczestnicy zaprezentowali wysokie umiejętności interpretacyjne wybranego fragmentu prozy.

                 Publiczność miała okazję, dzięki interpretatorom, wkroczyć do świata kryminału, horroru czy fantasy.  Albowiem wśród prezentowanych tytułów znalazły się m.in. Drewniana twierdza A. Philipiuka, W kraju niewiernych J. Dukaja, Wystrzałowa maturzystka G. Kołodziej, Teatr odtrąconych poetów T. I. Stone’a czy Baśniarz A. Michaelis’a.

                 Jury wyłoniło czworo najlepszych uczestników zmagań:

       • I miejsce – Wiktoria Lubczyńska kl. II a – Mistrz Pięknego Czytania
       • II miejsce – Jan Trędewicz kl. I c
       • III miejsce – Barbara Kozikowska kl. III c
       • Wyróżnienie – Agata Fogel kl. I a

       Opracowała: Beata Nijakowska

                 Patrz album

      • Konkurs z chemii

      •           Dnia 7 marca 2018 roku 29 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „ALCHEMIK”, którego celem jest utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych oraz aktywizacja miłośników chemii pod kątem rozwijania ich umiejętności.

                 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała p. E. Brzezicka–Pruchińska, nauczyciel chemii. Wyniki poznamy 30 maja bieżącego roku.

       Opracowała: Beata Nijakowska

      • Wieczór poezji angielskiej i amerykańskiej

      • Wieczór poezji angielskiej i amerykańskiej - Obrazek 1

                 Dnia 7 marca w bibliotece naszej szkoły odbył się 'Wieczór poezji angielskiej i amerykańskiej'. Spotkanie było swego rodzaju hołdem dla genialnego polskiego poety, krytyka literackiego i tłumacza, Stanisława Barańczaka. Wszystkie wiersze, które zostały zaprezentowane podczas wieczoru, są jego przekładem. Niemniej jednak, była to również okazja, by przedstawić mniej znaną stronę poezji angielskiej i amerykańskiej.

                 Uczestnicy wieczoru mieli okazję wysłuchać dzieł takich poetów jak W.H. Auden, Elisabeth Bishop, Arthur Guiterman, Philip Larkin, Ogden Nash, czy John Updike. Nie zabrakło również tekstu liderów rockowego zespołu wszechczasów - Johna Lennona i Paula McCartney'a.

                 Utwory poetyckie przeplecione zostały piosenkami w języku angielskim w wykonaniu uczniów i naszej nauczycielki języka angielskiego, pani Anny Ćwiklińskiej, która dała pomysł przedsięwzięciu i zorganizowała ten wieczór we współpracy z biblioteką szkoły oraz uczniami.

                 Klimatyczna atmosfera została podkreślona przez elementy kultury brytyjskiej i amerykańskiej, zapalone świece i fragmenty muzyki legendarnego zespołu brytyjskiego Dead Can Dance.

       Opracowała: Anna Ćwiklińska

                 Patrz album 

      • Zimowo-Walentynkowe Warsztaty Astronomiczne

      • Zimowo-Walentynkowe Warsztaty Astronomiczne - Obrazek 1

                 W dniach od 10 do 15 lutego 2018 roku kolejna grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy wraz z opiekunem, panią Agnieszką Sternicką wzięła udział w  drugiej edycji obozu naukowego  w Toruniu.

                 Uczniowie mieli możliwość pogłębiać swoje zainteresowania astronomiczne nawiązując kontakty z pracownikami naukowymi Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki UMK podczas wykładów pt. „Największe odkrycie XXI wieku – fale grawitacyjne i kilonowa” i ,,Na drugim krańcu świata, na drugim krańcu widma”. Ponadto młodzi astronomowie udali się do Centrum Astronomii w Piwnicach gdzie obejrzeli najważniejsze instrumenty optyczne oraz mieli niebywałą okazję sterować 32-metrowym radioteleskopem. Młodzież brała również udział w zajęciach edukacyjnych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz w seansie w Planetarium pt. „W poszukiwaniu życia”.

                 W programie obozu nie zabrakło również wydarzeń kulturalnych. Były to m. in. seans filmowy w Centrum Sztuki Współczesnej czy potyczki astronomiczne w których rywalizowała ze sobą młodzież z 12 Astrobaz z województwa kujawsko-pomorskiego. Bardzo dużym powodzeniem cieszył się kurs tańca latynoamerykańskiego oraz spotkanie walentynkowe pt. „Czy miłość zapisano w gwiazdach?” przygotowane przez Koło Naukowe Studentów Astronomii.

                 Pobyt był zorganizowany i sfinansowany przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W czasie pobytu w Toruniu uczniowie korzystali z infrastruktury Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży.

       Opracowała: Agnieszka Sternicka

                 Patrz album

      • Poloneza czas zacząć...

      • Poloneza czas zacząć... - Obrazek 1

                 W kolejną „noc od innych łaskawszą”, jak pisała Agnieszka Osiecka, której słowa stały się mottem drugiej tury tegorocznej studniówki, maturzyści klas III a, III b, III c i III f świętowali sto dni przed maturą w restauracji „Pawie Oczko" w Tylicach.

                 Po części oficjalnej, oprócz tradycyjnego poloneza, goście mogli podziwiać poloneza pokazowego, którego poprowadzili tancerze ubrani w historyczne stroje. Uczestnicy balu bawili się przy muzyce przygotowanej zgodnie z ich muzycznymi gustami, potwierdzili taneczną kondycję podczas zumby, rywalizowali w konkursie tanecznym oraz o tytuł króla i królowej studniówki.

                 Ta „bezsenna noc”, wracając do słów Agnieszki Osieckiej,  nie powtórzy się nigdy, ale na zawsze pozostanie w pięknych wspomnieniach tegorocznych maturzystów i ich gości.

       Opracowała: Mirosława Kowalska

                 Patrz album

      • Chwila na wiersz …

      • Chwila na wiersz … - Obrazek 1

                 Dnia 9 lutego br. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy oraz TVK Eltronik zorganizowały w Pałacu Anny Wazówny „Czytanie na ekranie” poświęcone liryce miłosnej.

                 I Liceum Ogólnokształcące reprezentowało troje uczniów, którzy pod opieką Beaty Nijakowskiej, nauczyciela polonisty, przygotowali interpretacje wybranych liryków.

                 Dominika Bendelewska kl. III e odczytała Niepewność A. Mickiewicza, Tomasz Dziak z kl. II d zaprezentował Rozmowę liryczną K.I. Gałczyńskiego, natomiast Natalia Łapkiewicz debiutowała z tekstem A. Sexton Kąpiel nago.

       Opracowała: Beata Nijakowska

                 Patrz album

      • Dzień Bezpiecznego Internetu

      • Dzień Bezpiecznego Internetu - Obrazek 1

                 Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystania Internetu.

                 Tegoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu obchodziliśmy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. W naszej szkole zajęcia z tej okazji przygotowała klasa II f. Przybliżony został temat cyberprzemocy poprzez prezentację multimedialną, filmy oraz zadania praktyczne.

       Opracowała: Paulina Kalinowska-Willmann

                 Patrz album

      • 100 dni przed ...

      • 100 dni przed ... - Obrazek 1

                 Na niespełna sto dni przed maturą, 2 lutego bieżącego roku, tegoroczni maturzyści klas III d, III e i III g bawili się w restauracji "Pawie Oczko" w Tylicach niedaleko Nowego Miasta Lubawskiego.

                 Tradycyjnie, uroczystym polonezem, zainaugurowano bal studniówkowy Anno Domini 2018. Oficjalnego otwarcia dokonał Dyrektor I LO p. Wiesław Łupina. Były podziękowania dla dyrekcji, grona pedagogicznego i rodziców. Po części oficjalnej na parkiet wkroczył p. Maciej Zajda, który poderwał wszystkich uczestników balu do wspólnej rozgrzewki – Zumby.

                 Poza tańcami do białego rana, studniówkowicze uwieczniali się w fotobudce, rywalizowali w konkursie tańca i kosztowali smakołyków z czekoladowej fontanny. Wyłoniono także króla i królową balu.

       Przygotowała Beata Nijakowska

                 Patrz album

      • HDK w I LO

      • Nie musisz być lekarzem, by ratować życie – wystarczy oddać krew

       HDK w I LO - Obrazek 1

                 Dnia 1 lutego bieżącego roku uczniowie I LO  po raz kolejny włączyli się do akcji oddawania krwi. W hali sportowej zorganizowano punkt medyczny, w którym pobrano krew od 31 uczniów. Łącznie oddano 13,630 l. Nad całym przedsięwzięciem czuwał mgr W. Sobieszczyk.

       Opracowała: Beata Nijakowska

                 Patrz album