• Aktualności

      • I LO Liderem województwa kujawsko-pomorskiego

      •           Dnia 6 października 2017 roku w murach Państwowego Instytutu Badawczego NASK, odbyła się gala wręczenia nagród przedstawicielom szkół biorących udział w programie IT Szkoła. Nasze liceum znalazło się na I pozycji w rankingu wojewódzkim otrzymując tytuł Lidera województwa kujawsko-pomorskiego rankingu IT-Szkoła.

                 W ramach programu realizowanego przez NASK w partnerstwie z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki, 41 uczniów naszej szkoły realizowało w formie e-lerningowej kursy w zakresie teorii oraz zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie brali również czynny udział w wykładach online jak i konkursach organizowanych w ramach programu.

                 W bieżącym roku szkolnym nasze liceum po raz czwarty przystąpiło do realizacji programu IT-Szkoła. Wszystkich chętnych do podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych zachęcamy do kontaktu z p. Arkadiuszem Skalskim – koordynatorem programu w I Liceum Ogólnokształcącym.

      • XLIV Zjazd Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce

      • XLIV Zjazd Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce - Obrazek 1

                 W dniach 6 – 7 października 2017 roku, w naszej szkole odbył się XLIV Zjazd Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół należących do tej prestiżowej organizacji.

                 Zjazd zainaugurował dyrektor I LO w Brodnicy – Wiesław Łupina, który powitał zgromadzonych gości. Wśród zebranych znaleźli się: Starosta Brodnicki – Piotr Boiński, Burmistrz Brodnicy – Jarosław Radacz, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Stanisław Czajkowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół – Marzenna Modrzewska – Michalczyk oraz dyrektorzy szkół z Bielska – Białej, Chojnic, Gdańska, Gniezna, Lublina, Łodzi, Łomży, Łowicza, Mielca, Nysy, Ostrowa Wielkopolskiego, Płocka, Radomia, Solca nad Wisłą, Torunia, Trzemeszna, Wałcza i Warszawy.

                 Dyrektor szkoły przedstawił ogólny zarys funkcjonowania szkoły, osiągnięcia placówki oraz rolę I LO wśród szkół regionu brodnickiego. W dalszej kolejności goście zapoznali się z historią szkoły oraz wysłuchali koncertu w wykonaniu Szkolnej Grupy Teatralnej. W trakcie spotkania w auli szkoły głos zabrali także: Starosta Brodnicki – Piotr Boiński, Burmistz Brodnicy – Radosław Radacz oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce – Marzenna Modrzewska – Michalczyk.

                 Po części oficjalnej zjazdu odbyły się spotkania robocze, ponadto goście uczestniczyli w pokazach zorganizowanych w szkolnej astrobazie, zwiedzili Izbę Tradycji Szkoły oraz uczestniczyli w wycieczce po Brodnicy i Pojezierzu Brodnickim.  

                 Uczestnicy zjazdu podkreślili brodnicką gościnność, atrakcyjny program pobytu, a także wyrazili słowa uznania dla pracy szkolnych organizacji, bogatej bazy szkoły oraz kultywowanych tradycji.

                 „Jesteśmy pod wrażeniem osiągnięć naukowo – wychowawczych, tradycji szkolnych w tym różyczkowania maturzystów, warunków do uprawiania sportu w szkole, rozwijania pasji astronomicznych w astrobazie, profesjonalizmu wokalno – tanecznego Szkolnej Grupy Teatralnej. Urzekło nas piękno Doliny Drwęcy i Pojezierza Brodnickiego ze 101 jeziorami, obdarzonymi bogactwem flory i fauny.

                 Życzymy szkole Filomatów kolejnych sukcesów edukacyjnych oraz dalszej owocnej współpracy z władzami miasta i powiatu.”

                 Patrz album

      • Dni Energii Odnawialnej

      • Dni Energii Odnawialnej - Obrazek 1

                 W dniach 5 – 6 października 2017 roku odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym IX Dni Energii Odnawialnej. Patronat nad tegoroczną imprezą objęli Minister Energii, p. K. Tchórzewski oraz Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, p. P. Całbecki.

                 Dnia 5 października w sali konferencyjnej szkoły odbyło się uroczyste rozpoczęcie spotkania, w trakcie którego Dyrektor I LO, p. Wiesław Łupina przywitał gości i uczestników seminarium. Otwarcia dokonał natomiast Starosta Brodnicki, p. Piotr Boiński, który zaprosił do obrad, przypominając o istotnej roli akcji propagujących ochronę środowiska.

                 W spotkaniu uczestniczyła młodzież I LO, uczęszczająca do klas realizujących rozszerzony program nauczania biologii i chemii. Uczniowie uczestniczyli w prelekcjach p. Wojciecha Oszczaka oraz p. Dariusza Greszkiewicza, którzy zaprezentowali tematy: „ Sposoby magazynowania energii ze źródeł odnawialnych”, „Elektromobilność w transporcie publicznym” oraz „Wykorzystanie energii odnawialnej na potrzeby klimatyzacji”.

                 Wystąpienia prelegentów w interesujący i przystępny sposób wykazały konieczność wykorzystywania zasobów energii odnawialnej w działaniach ukierunkowanych na szeroko rozumianą ochronę środowiska naturalnego.

                 Patrz album

        

      • Wyniki XIV Edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”

      •           Dokonano podsumowania turnieju: „Młoda Krew Ratuje Życie”. Wyniki podzielono według dwóch wskaźników. Pierwszy dotyczył ilości oddanej krwi w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia.  W tej rywalizacji I LO w Brodnicy zajęło 2 miejsce w województwie.  Młodzież naszej szkoły oddała 88,809 l., co w przeliczeniu na ucznia dało 0,879 l. Drugi wskaźnik prezentował szkoły, których uczniowie oddali najwięcej krwi w czasie trwania całego turnieju. Nasze liceum znalazło się w pierwszej piątce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Zajęliśmy IV miejsce w województwie kujawsko – pomorskim.

      • Europejski Dzień Języków

      • Europejski Dzień Języków - Obrazek 1

                 W dniu 27 września br. w I Liceum Ogólnokształcącym odbyły się rozgrywki językowe organizowane w ramach Europejskiego Dnia Języków. Celem tej cyklicznej imprezy jest propagowanie nauki języków obcych, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz uświadamianie, że nauka języków jest nie tylko pożyteczna, ale także może być przyjemna i wesoła. Uczestnicy rozgrywek kształtują również postawę tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.

                 W imprezie wzięli udział uczniowie klas pierwszych brodnickich szkół średnich. Uczestnicy skupieni w dwudziestu trzyosobowych zespołach zmagali się z zadaniami z języka angielskiego i niemieckiego. Zorganizowane zostały też konkursy towarzyszące, które miały formę zabawy o charakterze integracyjnym.

                 Wynagrodzone zostały najlepsze zespoły.

                 W kategorii języka angielskiego:

       • I miejsce kl. I f I LO;
       • II miejsce  kl. I a Technikum Logistycznego;
       • III miejsce kl. I a I LO.

        

                 W kategorii języka niemieckiego natomiast:

       • I miejsce kl. I d I LO;
       • II miejsce kl. I e I LO;
       • III miejsce kl. I Technikum Mechatronicznego.

        

                 Zespoły zwycięskie I LO:

       • Mikołaj Zwierzchlewski,
       • Adam Oziemski,
       • Karol Onych,

                 oraz

       • Oliwia Tuszyńska,
       • Joanna Czaplińska,
       • Joanna Szmagaj.

        

                 Patrz album

      • Sukces biegaczy

      • Sukces biegaczy - Obrazek 1

                 Dnia 25 września 2017 roku w Bydgoszczy w Fordońskiej Dolinie Śmierci odbyły się Wojewódzkie Finały Sztafetowych Biegów Przełajowych.

                 Nasi licealiści, wraz z panem Mateusz Kłosowskim, nie zawiedli. Wśród 17 szkół biorących udział w zawodach lepsi od nas byli jedynie uczniowie XI LO Mistrzostwa Sportowego z Bydgoszcz na czele z Marcinem Biskupem dwukrotnym wicemistrzem Polski Juniorów Młodszych trenującym w CWZS Zawisza Bydgoszcz SL.

                 Drugie miejsce to najlepszy wynik od kilkunastu lat i ogromny sukces naszej szkoły. Skład srebrnej drużyny:

       • Mućka Damian
       • Magalski Łukasz
       • Sternicki Kamil
       • Olszewski Igor
       • Ciżyński Błażej
       • Karp Mateusz
       • Gołkowski Mateusz
       • Trędowicz Jan
       • Grabowki Adrian
       • Olszewski Wiktor
       • Ciesielski Dawid

                 Patrz album

      • Kwesta uliczna PCK

      •           Tradycyjnie już społeczność uczniowska I LO wyruszyła na brodnickie ulice, by kwestować do puszek. Dzięki aktywności i zaangażowaniu kwestujących udało się zebrać 1578 zl 61gr. Fundusze zasilą cele statutowe PCK.