• Aktualności

      • Obóz atronomiczno-żeglarski w Chorwacji

      • Obóz atronomiczno-żeglarski w Chorwacji - Obrazek 1

                 W dniach 8-19 sierpnia 2018 roku Monika Trybuła, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, znalazła się w grupie uczestników obozu żeglarskiego z elementami astronawigacji oraz astronomii na chorwackiej Wyspie Iź.

                 Dla uczennicy była to nagroda za aktywny udział w wielu przedsięwzięciach , w które realizowane były przez koordynatorów brodnickiej Astrobazy. Podczas obozu Monika prowadziła obserwacje astronomiczne, uczyła się wykonywania i obróbki zdjęć nocnego nieba, poznawała tajniki astronawigacji. Wszystkie te aktywności realizowane były we współpracy z obserwatorium astronomicznym w Zadarze. Dodatkową atrakcją były rejsy szkoleniowe po Adriatyku podczas których uczennica zdobyła podstawowe umiejętności żeglarskie oraz przeżyła wiele wspaniałych wrażeń.

                 Pobyt był zorganizowany i sfinansowany przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W czasie pobytu w Chorwacji uczniowie korzystali z infrastruktury ośrodka Chrześcijańskiego Szkoły Pod Żaglami na wyspie Iż.

       Opracowała: Agnieszka Sternicka

                 Patrz album

      • Różyczkowanie w I LO

      • Różyczkowanie w I LO - Obrazek 1

                 Zwyczaj "różyczkowania" jest jedną z najstarszych i najważniejszych tradycji I LO w Brodnicy. Tej tradycji stało się zadość ponownie 3 lipca 2018 roku. I znów kolejny rocznik abiturientów opuścił mury szkoły z przyczepioną do piersi różyczką i wspomnieniami trzech lat nauki w liceum.

                 Podczas uroczystości, która odbyła się w szkolnej hali sportowej dyrektor I LO w Brodnicy – Wiesław Łupina odczytał decyzję Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, a młodzież klas drugich udekorowała kwiatami swoich starszych kolegów. Tego dnia nie zabrakło znamienitych gości, wśród których m. in. znaleźli się: Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Piotr Boiński – Starosta Brodnicki, Danuta Grzyb – reprezentująca posła na Sejm RP – Zbigniewa Sosnowskiego, Danuta Kędziorska – reprezentująca posła na Sejm RP – Pawła Szramkę, Jarosław Radacz – Burmistrz Brodnicy, przedstawiciele samorządów, instytucji, sponsorzy, sympatycy szkoły oraz rodzice i przyjaciele abiturientów.

                 Uroczystości towarzyszyło wyróżnienie maturzystów, którzy uzyskali stuprocentowe wyniki z egzaminów, oraz nagrodzenie absolwentów, którzy w całym okresie nauki w szkole wyróżniali się bardzo wysokimi wynikami w nauce i osiągnęli znaczące sukcesy w licznych formach działalności szkolnej.

                 Zgromadzeni goście kierowali pod adresem maturzystów i ich rodziców słowa pełne serdeczności i wiary w dalsze spełnianie marzeń i planów naszych uczniów.

                 Uroczystość uświetnił występ tancerzy i wokalistów Szkolnej Grupy Teatralnej, a zwieńczeniem  uroczystości był donośny ostatni dzwonek na cześć absolwentów.

       Opracował: Wojciech Zembrzycki

                 Patrz album

      • Zakończenie roku szkolnego

      • Zakończenie roku szkolnego - Obrazek 1

                 Dzień 22 czerwca 2018 roku był ostatnim dniem zajęć szkolnych. O godzinie 9.00 rozpoczęła się w I Liceum Ogólnokształcącym uroczystość zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

                 Do auli szkoły wprowadzony został poczet sztandarowy, po czym odśpiewano hymn, a delegacja uczniów złożyła kwiaty pod pomnikiem pomordowanych w czasie wojny nauczycieli. W dalszej części uroczystości głos zabrał Dyrektor I LO, Wiesław Łupina, który podziękował wszystkim za całoroczną pracę i życzył udanych oraz bezpiecznie spędzonych wakacji. Wicedyrektor szkoły, Lech Witkowski zapoznał zgromadzonych z wynikami osiągniętymi zarówno przez poszczególne klasy, jak i przez uczniów indywidualnie. Najwyższą średnią ocen, 4.66,  zdobyła klasa II f, która otrzymała Puchar Dyrektora Szkoły, natomiast uczniem, który indywidualnie zdobył najwyższy wynik, 5,88, okazał się Karol Bartnicki, również z klasy II f. Wśród uczniów z najwyższą średnią znaleźli się także: Karolina Ziętara z klasy II a ( średnia ocen 5,78), Jan Trędewicz z klasy I c( średnia 5,69), Marek Weis z klasy I c ( średnia 5,63) oraz Zuzanna Wruk z klasy II a ( średnia 5,6). Weronika Bruska z klasy IIe otrzymała nagrodę nie tylko za wysokie wyniki w nauce, ale także za stuprocentową frekwencję. Wyróżniono także uczniów biorących udział w imprezach sportowych, olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz udzielających się w organizacjach społecznych.

                 Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w imieniu społeczności uczniowskiej podziękowali dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom za całoroczna edukację i opiekę.

                 Na zakończenie uroczystości zaprezentowany został krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klas I c i I e pod kierunkiem p. Pawła Roszaka oraz odśpiewany został hymn szkoły.

       Opracował: Paweł Roszak

                 Patrz album

      • Spływ kajakowy

      • Spływ kajakowy - Obrazek 1

                 W atmosferze nadchodzących wakacji odbył się 19 czerwca 2018 roku I Filomacki Spływ Kajakowy na trasie Tama Brodzka – Zakole Drwęcy. W spływie wzięło udział 88 uczniów klas pierwszych i drugich, a organizatorami imprezy byli nauczyciele wychowania fizycznego. Uczestnicy spływu, korzystając z pięknej pogody, podziwiali piękno otaczającej przyrody, ucząc się jednocześnie sprawnego manewrowania kajakiem i współdziałania w grupie. Zwieńczeniem spływu był wspólny grill, podczas którego dzielono się wrażeniami i planowano kolejną imprezę w przyszłym roku.

       Opracował: Paweł Roszak

                 Patrz album

      • I LO w Międzynarodowym Turnieju Szachowym

      •           W czerwcu bieżącego roku zakończyła się czwarta edycja Towarzyskiego Międzynarodowego Turnieju Szachowego, odbywającego się pomiędzy szkołami krajów europejskich. Nasze liceum wystawiło drużynę, w skład której weszli: Jakub Alichniewicz z klasy I c, Tomasz Dziak z klasy II d, Michał Kamiński z klasy II f, Michał Sadowski z klasy II g, Aneta Skręta z klasy II d oraz, również grający w turnieju, opiekun grupy, p. Marcin Kołodziejski.

                 Zmagania turniejowe trwały od października 2017 roku do czerwca 2018 roku i odbywały się za pomocą Internetu. I LO w zmaganiach tych zajęło trzecie miejsce.

       Opracował: Paweł Roszak

      • 145 lat chlubnej tradycji

      • 145 lat chlubnej tradycji - Obrazek 1

                 Dnia 15 czerwca 2018, I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy obchodziło uroczyście 145 rocznicę istnienia. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Kościele Farnym mszą świętą w intencji absolwentów, uczniów, pracowników i przyjaciół szkoły. Następnie zgromadzeni przemaszerowali do gmachu I LO, gdzie odbyły się główne uroczystości jubileuszowe.

                 Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i złożeniu przez delegację uczniów kwiatów pod pomnikiem pomordowanych w czasie wojny nauczycieli głos zabrał dyrektor I LO Wiesław Łupina, który powitał zgromadzonych gości. Wśród obecnych znaleźli się m.in.: Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Ryszard Bober, Strosta Brodnicki Piotr Boiński, Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Joanna Rek, a także przedstawiciele samorządów, instytucji, duchowieństwa, dyrektorzy szkół, obecni i emerytowani pracownicy szkoły oraz młodzież, uczniowie I LO. Witając gości, dyrektor w szczególny sposób zwrócił się do księdza prałata Bolesława Lichnerowicza, dla którego jubileusz liceum zbiegł się z 65 rocznicą egzaminu maturalnego. Dyrektor I LO podkreślił w swoim wystąpieniu rolę placówki oraz jej dokonania edukacyjne i wychowawcze, zwracając uwagę na fakt, że jubileusz szkoły przypada w roku 100 – lecia niepodległości Polski, co nadaje obchodom szczególnej rangi i znaczenia. Dyrektor podziękował także organom samorządowym oraz władzom oświatowym za wsparcie i pomoc.

                 W dalszej części uroczystości wystąpił nauczyciel historii Tomasz Wardowski, który przedstawił zgromadzonym historię szkoły, przybliżając jednocześnie sylwetki jej wybitnych absolwentów. Zgromadzeni wysłuchali także referatu Wojciecha Zembrzyckiego, opiekuna Szkolnej Grupy Teatralnej, która od kilku lat zdobywa uznanie jako kuźnia młodych talentów artystycznych i organizator imprez, cieszących się ogromną popularnością wśród mieszkańców miasta.

                 Wyjątkowym momentem stało się wyróżnienie szkoły Medalem Honorowym za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wręczonym dyrektorowi I LO przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszarda Bobera. Ponadto nie brakowało szczególnych gratulacji, wspomnień i życzeń. Wszyscy przemawiający podkreślali również znaczenie szkoły w procesie edukacji, wychowania i patriotycznego kształtowania młodzieży.

                 Ukoronowaniem uroczystości stał się występ Szkolnej Grupy Teatralnej, zarówno obecnych jej członków jak i absolwentów, która zaprezentowała program, będący przeglądem najbardziej znanych utworów muzycznych i piosenek od chwili odzyskania przez Polskę niepodległości do czasów obecnych.

                 Patrz album

      • Mała Olimpiada Języka Niemieckiego

      • Mała Olimpiada Języka Niemieckiego - Obrazek 1

                 W dniu 12 czerwca 2018 roku odbyła się w szkole Mała Olimpiada Języka Niemieckiego organizowana przez I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy. W szkolnym konkursie wzięło udział 32 uczniów z klas pierwszych i drugich. Rozwiązywali oni test leksykalno-gramatyczny. Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, sprawdzenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych.

       I miejsce zajęła Weronika Bruska z klasy 2e

       II miejsce zdobył Karol Bartnicki z klasy 2f

       III miejsce zdobyła Dagmara Milewska z klasy 2e

                 Komisja konkursowa przyznała wyróżnienie dla Weroniki Milz z klasy I e oraz Weroniki Knyszyńskiej, również z klasy I e. Zwycięzcy oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

       Opracowała: Kamila Aleksander

                 Patrz album

      • Biwak mundurówek

      • Biwak mundurówek - Obrazek 1

                 W dniach od 11 do 12 czerwca 2018 roku grupa uczniów naszego liceum przebywała na biwaku klas mundurowych. Miejscem tradycyjnego spotkania był Ośrodek Harcerski w m. Ciche. Celem tego biwaku było sprawdzenie w rzeczywistości wiedzy i umiejętności nabytych podczas zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa oraz edukacji wojskowej. Wspaniała pogoda oraz atmosfera sprzyjały realizacji przedsięwzięć. Biwak rozpoczął się od przygotowania rejonu zakwaterowania, a następnie odbył się marsz kondycyjny wokół jeziora Ciche. Oprócz kondycji trzeba było wykazać się znajomością matematyki, przyrody, topografii oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. W tym dniu odbyły się również zajęcia przygotowawcze do trójboju obronnego oraz podchody połączone ze strzelaniem ASG. Pracowity i wyczerpujący dzień zakończyło spotkanie przy ognisku. Kolejny dzień to rywalizacja dziewcząt i chłopców w trójboju obronnym oraz specjalistyczne zajęcia prowadzone przez instruktorów Jednostki Wojskowej 3537 Brodnica. Była okazja do nauki celowania na trenażerze „Cyklop”, poznania zasad nowoczesnej łączności oraz posługiwania się GPS-em, a także możliwość założenia odzieży ochronnej wykorzystywanej w przypadku użycia broni masowego rażenia.  Pełni wrażeń wróciliśmy do domów. Do zobaczenia za rok.

       Opracował: Adam Kaczmarek

                 Patrz album

      • Sukcesy lekkoatletów

      • Sukcesy lekkoatletów - Obrazek 1

                 Dnia 8 czerwca 2018 roku uczniowie I LO wzięli udział w IX wojewódzkim Wiosennym Mityngu Lekkoatletycznym Szkół Ponadgimnazjalnych w Jabłonowie Pomorskim. Impreza odbywała się pod hasłem: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Nasi uczestnicy wykazali się doskonałą formą i zdobyli 14 medali, a najlepsze wyniki uzyskali:

       • Katarzyna Szymańska,
       • Kinga Lechowicz
       • Jadwiga Sarnowska
       • Natalia Morchlewska.

                 Uczestnicy zdobyli I miejsce w sztafecie 4x400m. Jadwiga Sarnowska zdobyła także I miejsce w biegu na 1500m.

                 Rafał Katarzyński zdobył I miejsce w biegu na 100m oraz w skoku w dal, Łukasz Magalski zajął I miejsce w biegu na 200m, a Błażej Ciżyński okazał się najlepszy w biegu na 1500 metrów.

                 Drugie lokaty uzyskali: Wiktoria Kozłowska w skoku w dal, Jan Trędewicz w biegu na 1500 m oraz Igor Olszewski w biegu na 800 metrów.

                 Trzecie miejsce zdobyły Katarzyna Szymańska w biegu na 1500m i Wiktoria Kłosowska w skoku wzwyż.

                 Gratulujemy osiągnięć i sportowej postawy.

       Opracował: Paweł Roszak

                 Patrz album

      • Jubileusz 145-lecia I LO

      • Jubileusz 145-lecia I LO - Obrazek 1

                 Z wielką radością informujemy, że 15 czerwca 2018, I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy obchodzić będzie jubileusz 145-lecia istnienia.

        

       Program uroczystości:

       9:00 – uroczysta Msza Św. Jubileuszowa w kościele farnym w intencji absolwentów, nauczycieli, uczniów, pracowników i przyjaciół szkoły

       10:00 – przemarsz z udziałem sztandaru szkoły do gmachu I LO przy ulicy Lidzbarskiej 14

       10:30 – uroczystości jubileuszowe w auli I LO i internacie szkolnym

        

                 145 lat historii szkoły to wielkie osiągnięcie, które zobowiązuje do niesienia chluby i pielęgnowania wartości. Tradycję naszej szkoły budowały pokolenia wychowanków i nauczycieli. Ten dorobek jawił się przez wieki bardzo wysokim poziomem kształcenia i realizowania celów edukacyjnych. Historia naszego liceum to dumni z niej absolwenci i sława szkoły otwierającej drogę do sukcesów. Niech 145 lat istnienia I LO w Brodnicy umacnia jego obecny i przyszły wizerunek i niesie spełnienie wszystkim jej uczniom.

       Opracował: Wojciech Zembrzycki

      • 7 miejsce w Polsce dla uczennicy I LO w Brodnicy

      • 7 miejsce w Polsce dla uczennicy I LO w Brodnicy - Obrazek 1

                 W dniach 4 – 6 czerwca 2018 roku, w Państwowym Instytucie Geologicznym w Gdańsku odbył się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy geologicznej. Uczestniczką tego konkursu była uczennica I LO w Brodnicy – Natalia Lewandowska. Miło nam poinformować, że Natalia zdobyła 7 miejsce w ostatecznej klasyfikacji w swojej kategorii, spośrod prawie 1500 uczestników biorących udział w konkursie w całej Polsce.

                 Pobyt w Gdańsku to nie tylko zmagania konkursowe, ale też bogaty program szkoleniowy i szereg imprez towarzyszących. Chcielibyśmy podkreślić potężną wartość merytoryczną wycieczek geologicznych, spacerów krajoznawczych oraz szczególną gościnność Instytutu podczas całego naszego pobytu. Konkurs stał się dla Natalii okazją do nawiązania szerokich kontaktów z rowieśnikami – pasjonatami geologii, a także z licznymi ekspertami, profesorami i pracownikami oddziałów Państwowego Instytutu Geologicznego z całego kraju. Spośród wszystkich finalistów konkursu, troje uczniów (w tym Natalia Lewandowska) otrzymało możliwość dalszego zgłębiania wiedzy geologicznej pod opieką specjalistów, dzięki propozycji pracy wolontariackiej w Państwowym Muzeum Geologicznym w Warszawie.

                 Serdecznie gratulujemy Natalii tak wielkiego sukcesu i życzymy kolejnych pięknych przygód geologicznych w przyszłości.

       Opracował: Wojciech Zembrzycki

                 Patrz album

      • V Edycja Konkursu Gimnazjalny Filomata

      • V Edycja Konkursu Gimnazjalny Filomata - Obrazek 1

                 Dnia 28 maja 2018 roku w I LO w Brodnicy odbył się kolejny konkurs z cyklu "Gimnazjalny Filomata". Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy z przedmiotów realizowanych w szkole gimnazjalnej oraz w szkole średniej. Uczestnicy konkursu rywalizują w zespołach kilkuosobowych, wykorzystując w praktyce dotychczas zdobytą wiedzę. Konkurs tradycyjnie obejmował zagadnienia z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii oraz umiejętności sportowych. Tym razem w konkursie uczestniczyły drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brodnicy, Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim, Gimnazjum w Jastrzębiu, Gimnazjum w Pokrzydowie i Gimnazjum w Zbicznie. Gimnazjalni Filomaci rozwiązywali różnorodne zadania naukowe zebrane w ciekawe konkurencje, budowali obwody elektryczne, dokonywali doświadczeń chemicznych, rozpoznawali znane obiekty turystyczne, rozwiązywali krzyżówkę, grali w szachy i śpiewali karaoke w języku angielskim.

                 Najlepszymi drużynami okazały się zespoły ze Zbiczna, Jastrzębia i Szkoły Podstawowej nr 3 w Brodnicy. Nagrodę główną i zwycięstwo w konkursie zapewnili sobie uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brodnicy.

                 Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za wspólną zabawę. Mamy nadzieję, że wizyta w I LO była dla naszych młodszych Przyjaciół miłym doświadczeniem.

       Opracował: Wojciech Zembrzycki

                 Patrz album

      • Festyn Małych Ojczyzn

      • Festyn Małych Ojczyzn - Obrazek 1

                 Na II Festynie Małych Ojczyzn wśród licznych wystawców z powiatu można było znaleźć także stoiska szkół – w tym I Liceum Ogólnokształcącego. Liczna ekipa nauczycieli i uczniów zaprezentowała przenośne laboratoria fizyczne i chemiczne. We wspólnych eksperymentach uczestniczyli mali i duzi uczestnicy festynu. Dzieci chętnie korzystały z bogatej oferty kolorowanek i krzyżówek, a niektórzy mogli rozegrać partię ogrodowych szachów. Na miłośników gwiazd czekał sprzęt ze szkolnej Astrobazy. Inną okazję do wspólnej zabawy stworzył zespół teatralny z I LO, który na estradzie bawił uczestników festynu tańcem i śpiewem, hitami szkolnych przedstawień. Na gimnazjalistów i ich rodziców czekała także multimedialna prezentacja reklamująca ofertę edukacyjną I LO w Brodnicy.

                 Piękna pogoda, liczni i chętni do wspólnej zabawy spacerowicze oraz dobre humory sprawiły, że imprezę można uznać za udaną.

       Opracowała: Mirosława Kowalska

                 Patrz album

        

      • Sukces filmowców z I LO

      • Sukces filmowców z I LO - Obrazek 1

                 Dnia 25 maja 2018 roku ekipa filmowa z klasy II c odebrała nagrodę za zdobycie I miejsca w VII edycji Konkursu Filmowego LEKTURY W KADRZE, w kategorii wiekowej szkół ponadgimnazjalnych. Uroczysta gala finałowa odbyła się w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Grupa reżyserska w składzie: Rozalia Rogowska, Mikołaj Mierzwa, Jakub Angryk i Hubert Kaczorowski, pod opieką polonistki, pani Mirosławy Kowalskiej, przygotowała film pt. „Marionetki”. Zgodnie z regulaminem konkursu zespół młodych filmowców w oryginalny sposób przedstawił treść wybranej przez siebie lektury, tj. „Lalki” Bolesława Prusa. O zwycięstwie zdecydowały pomysłowość, technika i walory artystyczne filmu.

                 Jury wybrało zwycięskie filmy z około 40 realizacji nadesłanych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Organizatorem Konkursu Filmowego LEKTURY W KADRZE jest Liceum Ogólnokształcące MIKRON w Łodzi. Patronat honorowy sprawują m.in. Szkoła Filmowa w Łodzi, Prezydent Miasta Łodzi, TVP 3 Łódź, wydawnictwo Nowa Era.

                 Filmowcom z I LO gratulujemy sukcesu i mamy nadzieję na kolejne „Oskary”!

       Opracowała: Mirosława Kowalska

      • W maju czytamy poezję …

      • W maju czytamy poezję … - Obrazek 1

                 Nie minął miesiąc a znów zagościliśmy w progach Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy. Spotkanie z cyklu „Chwila na wiersz” odbyło się 23 maja br. i poświęcone zostało lirykom Ewy Lipskiej. Przedstawicielki klasy I a Julita Bieńkowska i Agata Fogel zaprezentowały utwory „Coraz dalej” oraz „Plany na przyszłość”. Organizatorami przedsięwzięcia są Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna i TV Eltronik.

       Opracowała: Beata Nijakowska

                 Patrz album

      • I Filomacki Obóz Językowy

      • I Filomacki Obóz Językowy - Obrazek 1

                 W dniach od 21.do 23 maja bieżącego roku w ośrodku wypoczynkowym „Półwysep Wądzyń” odbył się I Filomacki Obóz Językowy zorganizowany przez nauczycielkę języka niemieckiego p. Danutę Przybylską. 20 osobowa grupa młodzieży z klas pierwszych i drugich wyruszyła na łono natury, aby tam rozwijać swoje umiejętności językowe. Położenie ośrodka, spokój i przyroda wokół, sprzyjały nauce. Celem całego przedsięwzięcia było rozwijanie w uczniach umiejętności językowych, ich pasji do języków obcych oraz łamanie barier komunikacyjnych.

                 Organizatorka postawiła na komunikację! Nie tylko podczas zajęć uczestnicy porozumiewali się używając języka obcego, ale również podczas przerw czy też w czasie wolnym można było słyszeć uczniów konwersujących po niemiecku czy angielsku. Młodzież podzielona na dwie grupy (pod względem poziomu kompetencji językowych) codziennie uczestniczyła w trzech 90 - minutowych zajęciach języka angielskiego i niemieckiego, podczas których przeprowadzali dialogi, debaty i dyskusje. Nie zabrakło też ćwiczeń sprzyjających integracji grupy, takich jak wspólne śpiewanie, rozwiązywanie zagadek i quizów. Zaangażowanie uczestników obozu we wszystkie zajęcia było ogromne. Zajęcia języka niemieckiego prowadziły: p.prof. Danuta Przybylska, p.prof. Magdalena Rogowska oraz p.prof. Kamila Aleksander, natomiast lekcje języka anielskiego: p.prof. Katarzyna Karska, p.prof. Anna Ćwiklińska, p.prof. Katarzyna Boińska, p. prof. Anna Kwaśniewska, p. prof. Anna Stachewicz oraz p. prof. Dorota Żmijewska. Nauczycielki z wielką przyjemnością przypatrywały się swoim uczniom, którzy z entuzjazmem pracowali na każdych zajęciach. Wszyscy uczniowie mieli również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji w zakresie obydwu języków.

                 Popołudniami uczniowie wesoło spędzili czas na wspólnych grach i zabawach. Integracji grupy sprzyjały takie atrakcje jak wspólne ognisko czy ZUMBA, poprowadzone przez p. prof. Iwonę Kuźmę.

                 Na zakończenie obozu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty, upominki i nagrody za rzetelną pracę.

                 Mamy nadzieję, że Filomacki Obóz Językowy na stałe wpisze się w kalendarz I LO. Z cierpliwością czekamy już na następny :)

       Opracowała: Danuta Przybylska

                 Patrz album

      • „Uczniowie uczą uczniów”

      • „Uczniowie uczą uczniów” - Obrazek 1

                 W dniach 16.05.2018 do 23.05.2018 uczniowie naszej szkoły – Jadwiga Sarnowska oraz Julita Neumann z klasy II d wraz z opiekunem Martą Jamroży odwiedzili brodnickie podstawówki w ramach projektu „Uczniowie uczą uczniów”. Projekt przygotowano i zrealizowano na podstawie pomysłu Instytutu Goethego, który zajmuje się promocją języka niemieckiego. Działania naszych uczniów polegały na przeprowadzeniu lekcji języka niemieckiego w klasach VII. Lekcje miały charakter zabawowy. Uczniowie wraz z opiekunem przygotowali szereg zadań bazujących na materiale danej klasy, ale poszczególne zadania przeprowadzone były w formie krótkich ćwiczeń, w czasie których uczniowie poruszali się po klasie, pracowali parami lub w grupach. Przeprowadzono gry językowe, m.in. bingo, domino, tzw. Rückendiktat i Laufdikat. Uczniowie klas VII bardzo zaangażowali się w przeprowadzane lekcje, a ich aktywność świadczyła o dużym zainteresowaniu takim sposobem przeprowadzania zajęć językowych. Dodatkowym atutem było to, że to ich starsi koledzy poprowadzili te lekcje, a licealiści mogli sprawdzić się w roli nauczyciela.

       Bardzo dziękujemy brodnickim podstawówkom za gościnność.

       Opracowała: Marta Jamroży

                 Patrz album

      • Wielki sukces uczennicy I LO w Brodnicy

      • Wielki sukces uczennicy I LO w Brodnicy - Obrazek 1

                 Z radością informujemy, że uczennica naszej szkoły – Natalia Lewandowska zdobyła pierwsze miejsce w półfinale Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego, organizowanego przez Oddział Geologii Morza w Państwowym Instytucie Geologicznym w Gdańsku. Już za dwa tygodnie, w dniach 4 – 6 czerwca Natalia zmierzy się w rywalizacji finałowej z najlepszymi młodymi geologami kraju.

                 Serdecznie gratulujemy sukcesu naszej uczennicy i obiecujemy trzymać kciuki w finale. Miło nam również poinformować, że nowym pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego w Gdańsku jest nasza absolwentka – Pani mgr Lucyna Tobojko. Organizator konkursu mgr inż. Leszek Jurys poprosił Panią mgr Lucynę Tobojko o wręczenie Natalii dyplomu i nagrody głównej. W ten sposób dwie Filomatki zaznaczyły swoją obecność w Instytucie, pozostawiając w nim najlepszą opinię o naszej szkole i poziomie jej nauczania. Słowa podziękowań składamy również na ręce Pana dr Wojciecha Jeglińskiego – dyrektora Oddziału Geologii Morza PIG, Pani dr Anny Hrynowieckiej i Pana mgr inż. Leszka Jurysa – organizatorów konkursu, którzy nie szczędzili pochwał pod adresem Natalii i Pani Lucyny Tobojko i wyrażali szacunek i wdzięczność naszej szkole za krzewienie talentów geograficznych.

       Opracował: Wojciech Zembrzycki

                 Patrz album

      • Spotkanie z historią

      •           Dnia 17 maja uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, pod opieką nauczycielki historii, Pauliny Kalinowskiej – Willman uczestniczyli w obchodach 450 rocznicy urodzin księżniczki Anny Wazówny. Gościem specjalnym obchodów była doktor Alicja Saar – Kozłowska, muzeolog, historyk i badacz dziejów dynastii Wazów , która zaprezentowała uczniom życiorys Anny Wazówny oraz przedstawiła ciekawostki związane z jej biografią.

                 W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję poznania faktów  dotyczących dawnej Brodnicy oraz zapoznania się z biografią znanej  postaci historycznej związanej w istotny sposób z naszym miastem. Po wykładzie był również czas na zadawanie pytań i rozmowę z prelegentką. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Muzeum Anny Wazówny, pan Mariusz Marciniak, który zaprezentował zebranym eksponaty z brodnickiego muzeum związane z księżniczką, co stało się interesującym  uzupełnieniem prelekcji.

       Opracował: Paweł Roszak